Project Description

Zoektocht naar oude fundatiepalen langs de Patersweg in Dordrecht

De gemeente heeft Allgroen bv ingeschakeld om de huidige geplaatste fundatiepalen op te zoeken in een braakliggend terrein langs de Patersweg in Dordrecht. Binnenkort start hier namelijk een nieuwbouwproject. De standplaats van de palen moest opgezocht worden om te voorkomen dat er nieuwe palen op de nog aanwezige heipalen worden geplaatst. Anders kan er in november niet begonnen worden met de start van het nieuwbouwproject.

Een succesvol project

Het project is succesvol uitgevoerd in de loop van oktober. We hebben onze mobiele graafmachine Takeuchi ingezet om de fundatiepalen uit te graven. De opzichter van de gemeente heeft aangegeven waar de fundatiepalen ongeveer moesten zitten. Daar vanuit is er een rechthoekig raster met aansluitende sleuven gegraven. En op deze wijze kwamen we de palen vanzelf tegen.

De heipalen hebben we vervolgens bloot laten liggen zodat de gemeente ze kon laten inmeten. Hierna hebben we de grond weer glad gemaakt. De informatie is door de gemeente weer doorgegeven aan de aannemer van het nieuwbouwproject. De constructie zal in de helft van november 2018 beginnen.

De juiste machines

Allgroen bv beschikt over de juiste handelswijze, kennis, vakmensen, machines en gereedschappen om ieder project naar volle tevredenheid uit te voeren. Indien gewenst, schakelen we zo nodig experts in om de klus te klaren. Heeft u een grond, infra of groenproject? En zoekt u een professionele uitvoerder? Allgroen bv neemt veel werk voor u uit handen. Kom met ons in contact.

Alle projecten bekijken