Arbowet 2017

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017 (agrarische sector)

Per 1 juli 2017 zal de Arbowet wijzigen voor de agrarische sector.

Een belangrijke wending is dat er meer aandacht komt voor preventie. Ten eerste wilt de regering beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Daarmee wordt het voorkomen van een te hoge werkdruk het belangrijkste uitgaanspunt.

Ten tweede krijgt de bedrijfsarts in de nieuwe Arbowet een invloedrijke adviserende rol. Twijfelt u bijvoorbeeld aan het oordeel van de bedrijfsarts? Dan wordt het in de nieuwe wetgeving sneller mogelijk gemaakt om vervolgens een second opinion aan te vragen.

Wij lichten de wijzigingen kort toe:

Preventie wordt het uitgangspunt

Door de wijziging zal de rol van de preventiemedewerker worden versterkt.

Een preventiemedewerker is een deskundige die de werkgever ondersteunt bij de zorg voor dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De focus op een betere preventie vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers in de arbodienstverlening. Ook het medezeggenschapsorgaan moet voortaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

In organisaties wordt het preventiespreekuur in ere hersteld. Hierbij krijgt u als werknemer het recht de bedrijfsarts te raadplegen over gezondheidsvragen (die een relatie hebben met het werk).

Dit recht geldt ook als er geen sprake is van ziekteverzuim.

Rol bedrijfsarts

Wanneer u als werknemer twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts heeft u recht op een second opinion. In overleg met de werkgever kan een werknemer daarmee een onafhankelijke bedrijfsarts consulteren. De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion.

De bedrijfsarts kan uw werkplek bezoeken en meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Opstellen basiscontract voor samenwerking

Als werkgever dient u samen met de arbodienst een basiscontract op te stellen met afspraken over de samenwerking. Hierin dient u de volgende punten op te nemen:

  • Er staat genoteerd dat de bedrijfsarts de werkplek kan bezoeken;
  • Geregeld is dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • Er is beschreven dat er een samenwerkingsverband is opgesteld tussen de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de personele vertegenwoordiging;
  • Opgenomen is dat de bedrijfsarts beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • Er is geregeld dat de bedrijfsarts een klachtenprocedure heeft.

Allgroen bv

Allgroen bv is uw partner voor inrichting en onderhoud van groen,- grond,- en infrastructurele werken. Bekijk onze diensten: groenvoorziening, boomverzorging, straatwerk, grondvoorziening en machineverhuur.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via 078 – 61 62 837 of mail naar info@allgroenbv.nl.

Alles over onze werkzaamheden

Wij hebben alle informatie over ons bedrijf en werkzaamheden gebundeld in één fijn overzicht. Vraag nu gratis onze handige brochure aan!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Brochure Allgroen bv

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

  • afvalbakken dordrecht stolk fotografie

Allgroen B.V. monteert statiegeldbeugels aan afvalbakken

24 juli, 2023 | 10:32|

  • inspecteur speelplaats

Cursus Inspecteur Spelen Basis

10 maart, 2023 | 09:43|

Allgroen B.V in vakblad Cumela

13 januari, 2023 | 02:48|

Bekijk onze uitgebreide dienstverlening!
Ga naar de bovenkant