Divers aanplantproject van maar liefst 102 bomen in Papendrecht

In Papendrecht zijn we in opdracht van onze opdrachtgever aan de Veerweg gestart met het aanplanten van maar liefst 102 bomen. Steeds meer gemeenten hechten waarde aan een groene woon- en werkomgeving. Zo ook hier in Papendrecht. Allgroen bv helpt u als opdrachtgever dan ook graag verder bij het inplanten van een mooie combinatie inheemse en Europese bomen.

Bomen zijn daarbij ontzettend belangrijk. Zo houden ze de grond vast, nemen ze veel water op en zorgen ze ook voor een aantal voordelen bij het steeds warmer worden van het klimaat. Zo bieden ze niet alleen een schaduw dak tijdens warme dagen, maar zetten ze ook CO2 om in zuurstof. Daarnaast bieden bomen broedplaatsen voor diverse vogelsoorten. Kortom, het is altijd een goed idee om te investeren in het aanplanten van meer bomen in uw omgeving.

Deze boomsoorten planten we in

In Papendrecht mogen we zorg dragen voor het plaatsen van 102 nieuwe bomen. We planten niet één enkele soort in, maar er is gekozen voor veel diversiteit. We lichtten hieronder een aantal boomsoorten kort toe:

Batula Pubescens (Zachte Berk)

De zachte berk hoort tot de Berkenfamilie en bereikt zo’n 20 meter. De zachte berk heeft een bloeiperiode van april tot mei. De berk geeft tijdens de bloei veel pollen af aan de lucht. Het zijn daarmee echte windbestuivers. Berken zijn ijzersterk en winterhard, ze komen in het bijzonder in koudere regio’s voor, zoals in IJsland en Groenland.

Salix Viminalis (Katwilg)

De Katwilg is een plant uit de wilgenfamilie. Het is een veelvoorkomende boomsoort in Europa en Azië. De katwilg vormt in de meeste gevallen een struik, maar kan ook een boom vormen. De boomsoort wordt dan zo’n 6 meter hoog. Veel wilgensoorten (waaronder de katwilg) groeit graag in gebieden bij het water, dus naast rivieren, sloten of nabij grienden.

Alnus Glutinosa (Zwarte Els)

Ook de Zwarte Els groeit graag in natte gebieden zoals de Katwilg. De zwarte Els is een imposante boomsoort die maar liefst 20–25 meter hoog kan worden. Het blad heeft meestal een dofgroene kleur en de boom staat rond maart in bloei met lange, gele katjes.

Naast deze boomsoorten, planten we ook de volgende bomen aan:

  • Junglans Nigra (zwarte walnoot)
  • Sorbus Aucuparia (Wilde lijsterbes)
  • Acer Campestre (Spaanse Aak, Veldesdoorn)
  • Tilia Tomentosa (Zilverlinde)
  • Carpinus Betulus (Haagbeuk)
  • Quercus Robur (Zomereik)
  • Populus Nigra (Zwarte populier)
  • Salix Alba (Schietwilg)
  • Paulownia Tomentosa (Anna Paulowna boom)

Werkzaamheden volgens de CROW96B Richtlijn

We zijn inmiddels al bijna klaar met alle werkzaamheden. En zijn als volgt te werk gegaan. Ten eerste hebben we een verkeersplan opgesteld. Dergelijke plannen worden altijd uitgevoerd om het drukke fiets- en wegverkeer in veilige banen te leiden tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Daarbij is er in dit geval een tijdelijke afsluiting van het fietspad gerealiseerd, volgens de CROW96B richtlijn.

Na de afsluiting van het fietspad, zijn onze hoveniers gestart met het uitgraven van een plantgat per boom. Vervolgens hebben we de bomen ingeplant en ook een verankering gerealiseerd. Dit is nodig om een veilige groei per boom te waarborgen. Bij sommige bomen hebben we speciaal drainzand aangebracht en extra groencompost. We kijken altijd per boomsoort, wat de juiste groeiomstandigheden zijn, om ze een goede start te geven.

Onderhoudscontract voor 3 jaar inclusief inboetplicht

Met onze opdrachtgever hebben we een aantal onderhoudsafspraken gemaakt voor de komende 3 jaar. Daarbij zullen we ons nog 3 jaar ontfermen over de conditie van de nieuwe bomen, middels een onderhoudsbestek. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren op ziektes of plagen en het extra water- en voeding geven. Daarbij zullen wij ook de gietrand om de kluit en de boomband de komende tijd controleren.

Ons onderhoudscontract bestaat ook uit een zogenaamde ‘inboetplicht’. Dat is een soort verzekering van Allgroen bv aan de opdrachtgever en het zegt eigenlijk het volgende: ‘Mocht er in de tussentijd een boom plotseling overlijden, dan draagt Allgroen bv zorg voor het kosteloos vervangen van de boom.’ Zo waarborgen we een groenrijke omgeving tussen nu en 3 jaar.

Bomen aanplanten in Zuid-Holland

Bomen aanplanten is altijd een slimme investering. U zorgt enerzijds voor een betere draagkracht voor de gevolgen van klimaatverandering, terwijl u anderzijds een groenrijke omgeving creëert voor mens, dier en natuur.

Wilt u meer informatie ontvangen over dit project? Of wilt u zelf een opdracht voor bomen aanplanten aan ons doorgeven? Allgroen bv helpt u in heel Zuid-Holland met veel vakmanschap verder. Kijk eens bij onze dienst: ‘Boomverzorging’ of mail uw vraag of verzoek naar info@allgroenbv.nl.