Een duurzamer milieu dankzij Allgroen bv

Duurzaamheid & MVO

Allgroen bv heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Door zo bewust mogelijk om te gaan met de wereld wil Allgroen bv uw partner zijn in de realisatie en het beheer van de duurzame groene buitenruimte!

Gevolgen voor mens & milieu

Bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen wordt continue stil gestaan welke gevolgen er zijn voor de mensen, opdrachtgevers en het milieu. Met name bij het aanschaffen van nieuwe materialen en machines wordt er geïnvesteerd in duurzame artikelen zoals elektrische gereedschap, minder CO2 uitstoot, lawaai en stankvermindering. Daarnaast worden de machines periodiek gekeurd.

Kijk eens bij machineverhuur

GTL-Fuel

Al onze machines, vrachtwagens en auto’s, rijden sinds kort op de milieuvriendelijke brandstof GTL-Fuel. GTL Fuel staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Door gebruik te maken van deze minder milieubelastende brandstof dragen wij bij aan de vermindering van plaatselijke emissies. Dankzij de biologische afbreekbare brandstof dragen wij bij aan een betere luchtkwaliteit.

Alles over GTL-Fuel

Kies voor Allgroen bv

Direct contact opnemen

Veilig werken

De medewerkers worden op diverse momenten gewezen op het bewustzijn van zuinig gebruik en de risico’s van onachtzaamheid. Ze zijn uitgerust met aangemeten gehoorbescherming en in het bezit van comfortabele en veilige bedrijfskleding. Daarnaast worden er trainingen en cursussen gegeven m.b.t. veilig werken, brandveiligheid en levensreddende handelingen.

Kwaliteit en Veiligheid

CO2-prestatieladder

Op weg naar minder uitstoot. Allgroen BV is voornemens om  de aandacht die er al was voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te onderstrepen met de certificering volgens het managementsysteem CO2 Prestatieladder. Met behulp van de CO2-prestatieladder worden de te nemen maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen.

Kansen voor mensen met beperking 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid heeft Allgroen bv een jarenlange succesvolle strategische samenwerking met het SW bedrijf Sociale dienst Drechtsteden. Met het aanbieden van werkplekken krijgen mensen met een beperking een kans om zich te ontwikkelen. Zo draagt Allgroen bv ook met haar bedrijfsvoering een bijdrage aan de maatschappij.

Geïnteresseerd? Vraag een vrijblijvende offerte aan

Info & Prijzen