Kwaliteit & Veiligheid

Allgroen bv is volledig gecertificeerd

Allgroen bv doet er alles aan te blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarbij zorgen we ervoor dat er op regelmatige basis de kennis up-to-date gehouden wordt. Doordat Allgroen bv op de juiste wijze blijft denken en werken, wordt u verzekerd via de certificering via verschillende systemen. Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse relevante brancheverenigingen. Allgroen bv is erkend als leerbedrijf door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een bewijs dat het bedrijf de deskundigheid in huis heeft om mensen vakkundig op te leiden.

VCA**

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Met VCA wordt een veilige en gezonde werkplek bevorderd en het milieu gespaard. Allgroen bewijst met dit certificaat dat het voldoet aan de belangrijkste regelingen uit de Arbowet. Het certificaat mogen wij dragen tot aan het jaar 2021.

Certificaat bekijken

ISO 9001

ISO staat voor International Standardisation Organisation. ISO is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten. Het Nederlandse ISO-lid is het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). De eisen in ISO 9001 zijn er met name op gericht dat een organisatie:

* producten en/of diensten levert die voldoen aan de eisen van de klant;
* producten en/of diensten levert die voldoen aan wet- en regelgeving
* zich inspant om de klanttevredenheid te verhogen.

Allgroen bv is ISO 9001-gecertificeerd en bewijst hiermee zonder meer te voldoen aan de hierboven genoemde punten.

Het certificaat mogen wij dragen tot aan het jaar 2021.

Certificaat bekijken

Kies voor Allgroen bv

Meer info & prijzen
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven maakt zich sterk voor een goede afstemming van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het groene bedrijfsleven. De praktische vorming van de toekomstige medewerkers en ondernemers vindt plaats bij de leerbedrijven die door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zijn erkend. Ze hebben – op basis van door de branche vastgelegde criteria – Allgroen bv erkend als opleidingsbedrijf. Allgroen bv is dan ook opgenomen in het landelijk register van Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Meer informatie vindt u op www.s-bb.nl.

Geïnteresseerd? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Info & Prijzen