Kwaliteit, Veiligheid & Milieu

Allgroen bv is volledig gecertificeerd

Allgroen bv doet er alles aan te blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarbij zorgen we ervoor dat er op regelmatige basis de kennis up-to-date gehouden wordt. Doordat Allgroen bv op de juiste wijze blijft denken en werken, wordt u verzekerd via de certificering via verschillende systemen. Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse relevante brancheverenigingen. Allgroen bv is erkend als leerbedrijf door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een bewijs dat het bedrijf de deskundigheid in huis heeft om mensen vakkundig op te leiden.

VCA**

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Met VCA wordt een veilige en gezonde werkplek bevorderd en het milieu gespaard. Allgroen bewijst met dit certificaat dat het voldoet aan de belangrijkste regelingen uit de Arbowet. Het certificaat mogen wij dragen tot aan het jaar 2022.

Certificaat bekijken
VCA

ISO 9001

ISO staat voor International Standardisation Organisation. ISO is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten. Het Nederlandse ISO-lid is het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). De eisen in ISO 9001 zijn er met name op gericht dat een organisatie:

* producten en/of diensten levert die voldoen aan de eisen van de klant;
* producten en/of diensten levert die voldoen aan wet- en regelgeving
* zich inspant om de klanttevredenheid te verhogen.

Allgroen bv is ISO 9001-gecertificeerd en bewijst hiermee zonder meer te voldoen aan de hierboven genoemde punten.

Het certificaat mogen wij dragen tot aan het jaar 2022.

Certificaat bekijken
ISO 9001

CO2-Prestatieladder 

In 2020 is Allgroen bv gestart met het uitvoeren van de energie audit om de CO2-prestatieladder certificering te bemachtigen. Deze CO2-prestatieladder stimuleert ons groen, grond en infrabedrijf om het eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot te kennen en daarbij tegelijkertijd te verminderen. Dankzij de certificatie wordt er structureel aandacht gegeven aan energiebesparende maatregelen in onze organisatie.

Aan de hand van onze prestaties op de CO2 Prestatieladder verkleinen we binnen Allgroen onze CO2-footprint.

Het doel van de CO2 prestatieladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor meer informatie kijk op www.co2-prestatieladder.nl/

Footprintrapportages

Footprintrapportage 2019
Footprintrapportage 2020
Footprintrapportage 2021

Energiemanagement actieplannen

Energiemanagement Actieplan 2019
Energiemanagement Actieplan 2020
Energiemanagement Actieplan 2021

Voortgangsrapportages

Voortgangsrapportage Q1Q2 2019
Voortgangsrapportage Q1Q2 2020
Voortgangsrapportage Q1Q2 2021

Participatie

Al een aantal jaar is Allgroen aangesloten bij brancheorganisatie ‘’Cumela’’. In verband met certificatie voor de CO2 Prestatieladder wordt er door Allgroen deelgenomen aan een sectorinitiatief, welke voldoet aan de eis van de CO2 prestatieladder (3.D.1) .

Het doel van deelname aan een initiatief is om, binnen het eigen bedrijf en in de sector, te komen tot reductie van energieverbruik en beperking van de CO2 uitstoot. Cumela is een organisatie voor ondernemers in de groen, grond en infra. Als brancheorganisatie organiseert Cumela het sectorinitiatief ‘’sturen op CO2’’.

Dit zijn twee actieve bijeenkomsten per jaar, waarbij er tijdens iedere bijeenkomst een bijdrage geleverd wordt door een externe deskundige met betrekking tot CO2 prestatiemanagement. Deelname aan het sectorinitiatief moet Allgroen ondersteunen bij het realiseren van de reductiedoelstellingen.

Gedurende de bijeenkomsten wordt er informatie tussen de aangesloten leden in de werkgroep uitgewisseld over de individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang. De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn zo gekozen dat alle invalshoeken van de CO2 Prestatieladder aan bod komen.

www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2

CO2-Prestatieladder
Footprint

Kies voor Allgroen bv

Meer info & prijzen
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven maakt zich sterk voor een goede afstemming van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het groene bedrijfsleven. De praktische vorming van de toekomstige medewerkers en ondernemers vindt plaats bij de leerbedrijven die door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zijn erkend. Ze hebben – op basis van door de branche vastgelegde criteria – Allgroen bv erkend als opleidingsbedrijf. Allgroen bv is dan ook opgenomen in het landelijk register van Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Meer informatie vindt u op www.s-bb.nl.

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Geïnteresseerd? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Info & Prijzen