Groeiplaatsverbetering diverse bomen aan de Stratosfeerstraat in Dordrecht

Woensdag 15 september zijn we gestart met werkzaamheden rondom de groeiplaatsen van de diverse bomen aan de Stratosfeerstraat.

Allgroen B.V. zal voor de bestaande bomen de groeimogelijkheden verbeteren door de groeiplaats uit te breiden. Ons bedrijf is vertrouwd met alle vormen van boomverzorging. Van veelvoorkomende klussen tot specialistische werkzaamheden. Lees meer over boomverzorging op onze website.

Hoe verbeteren we de ‘groeimogelijkheden’ voor de bomen?

Voordat de gemeente start met het straatwerk en de riolering in de straat, gaat Allgroen B.V. alvast een begin maken aan de verbetering van de ruimten rondom de bomen zodat deze in de toekomst hun groeimogelijkheden behouden!

Groeiplaatsverbetering houdt in dat er ondergronds een bepaalde ruimte wordt gereserveerd zodat de conditie van de bomen bewaart blijft. Er is voldoende mogelijkheid voor de bomen om gezond verder te groeien. Tot slot verlicht dit systeem ook de druk op de grondbodem en gaat het verdichting tegen.

Werkzaamheden op een rij

  • De overgebleven tegels en klinkers hebben wij verwijderd en in de opslag geplaats. De tegels en klinkers worden door de rioolaannemer hergebruikt.
  • Allgroen B.V. graaft de grond af en plaatst dit in het depot, die is gesitueerd in de straat. Ook deze grond wordt door de andere partijen hergebruikt.
  • Onder in de sleuven die geplaatst zijn rondom de bomen komt speciaal drainagezand met daaroverheen bomenzand. Vervolgens brengen we speciale kratten aan die de beluchting van de boomwortels bevordert.
  • Tot slot worden wortelschermen geplaatst om de wortelgroei te reguleren.

Project in verschillende fasen

Alle werkzaamheden aan de Stratosfeerstraat worden uitgevoerd in diverse fasen. Dit, om de overlast voor de omwonenden te beperken. Daarnaast moeten alle werkzaamheden in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd.

Allgroen B.V. zet vanuit het eigen wagenpark kranen, trekkers met karren, vrachtwagens en een dumper in. De eerste fase voor ons zal circa 2 weken duren en daarna zal de 2e fase pas begin volgend jaar plaats gaan vinden.

Wilt u meer informatie ontvangen over dit project? Of wilt u zelf een opdracht aan ons doorgeven? Allgroen bv helpt u in heel Zuid-Holland met veel vakmanschap verder. Kijk eens bij diensten of mail uw vraag of verzoek naar info@allgroenbv.nl.