Het kappen van 15 iepen was cruciaal. Lees waarom!

De boomsoort iep behoort tot de oudste gecultiveerde boomsoort op aarde. Inmiddels vooral gebruikt als sierboom, vroeger voornamelijk gebruikt als voedsel voor mens en dier. Bij het project rondom winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht, moesten er in totaal 15 iepen gekapt worden. Deze bomen staan verspreid over de Groen van Prinstererweg en Thorbeckeweg. Het hout en het restafval werd op een duurzame manier verwerkt.

Wat zijn iepen?

Iepen zijn middelgrote tot grote bomen. Ze hebben een vaasvormige kroon. De bladeren zijn veerneverig en hebben ruwe gezaagde bladrand. Op iedere twijg groeien twee rijen knoppen, waar takken uitkomen, die horizontaal groeien. In het voorjaar bloeien de meeste iepen. Dat gebeurt nog voor de bladontplooiing. Na ontplooiing ontwikkelt het vruchtbeginsel namelijk twee vleugels die om het nootje sluiten.

Project winkelcentrum Crabbehof

De bomen aan de Groen van Prinstererweg en Thorbeckeweg in Dordrecht waren nog in redelijke gezondheid. Omdat de iepen veel wortelopdruk gaven, vormden zij wel een gevaar voor passerende voetgangers. Daarom is er besloten om de bomen te kappen. Allgroen bv heeft de bomen gekapt en de ondergrondse infrastructuur vervangen. Daaropvolgend komt er nog een totale reconstructie van de Thorbeckeweg. Ook hier zijn de iepen niet meer wenselijk.

7 Iepen zijn niet gekapt

Na onderzoek van Allgroen bv bleek dat volgens de Flora en Faunawet maar liefst 7 van de 15 iepen nog niet gekapt mochten worden. Dat komt omdat de bomen nog nesten van vogels bevatten. De kap van de zeven bomen wordt uitgesteld tot na de broedperiode. Vervolgens zullen zij ook gekapt worden.

Hoe is de klus geklaard?

Voor de klus hebben we een 11 Tons bandenkraan met bomenklem gebruikt om de bomen tijdens de kap te ondersteunen. De Groen van Pinstererweg hebben we deels afgezet om de klus te klaren. Met verkeersregelaars hebben we de veiligheid van voetgangers gewaarborgd. Onze gekwalificeerde boomverzorgers, waaronder een ETW’er, hebben de bomen vervolgens succesvol gekapt. Daarna hebben we een bandenkraan met boomklem gebruikt om na de kap de bomen te verwijderen en te vervoeren. Restafval en takhout is met een Iveco haakarm knijperwagen (inclusief containerbak) afgevoerd.

Het restafval wordt duurzaam verwerkt

Het restafval van takhout wordt afgevoerd naar onze groenverwerker Indaver in Moerdijk. Het wordt versnipperd voor de biomassa middels warmte verbranding. Stamhout van de iepen wordt doorverkocht aan een zagerij in Made. Deze zagerij maakt van het hout weer nieuwe meubels.

Onderstaande foto’s zijn deels ingezonden door een bewoonster:

Expert in boomverzorging: iepen verzorgen

Alle werkzaamheden met betrekking tot boomverzorging kunnen door Allgroen b.v. worden uitgevoerd. Daarbij denkt u bijvoorbeeld aan het snoeien of rooien van bomen, verplaatsen van bomen of in het bijzonder het afnemen van een zogeheten boomonderzoek (VTA-inspectie). Zo’n inspectie immers periodiek nodig om uw bomen in uitstekende conditie te houden. Ook als u vermoedt dat u te maken heeft met een boomziekte, biedt de VTA-inspectie uitkomst.

Onze Treeworkers hebben niet alleen diepgaande kennis van de verschillende boomsoorten en de groeiwijze, maar ook kennis van de juiste snoeimethoden, ziekten en aantastingen. Daarom weten ze veel over veilig en effectief inspecteren, snoeien, verwijderen, (ver)planten, rooien, frezen en versnipperen. Allgroen b.v. beschikt bovendien over de nodige machines voor het snoeien en verwijderen van bomen en het wegfrezen van stronken en stobben.

Kortom, wilt u meer weten? Kijk eerst voor meer informatie bij onze dienst: boomverzorging. En schakel ons vervolgens direct in via 078 61 62 837 of mail naar info@allgroenbv.nl.