Verwijderen rietkraag Polder Nieuwland

Voor onze opdrachtgever is Allgroen bv gestart met het verwijderen van rietkraag en waterplanten in het natuurgebied Polder Nieuwland. Het project is gestart in de maand december vorig jaar en zal doorlopen tot half januari 2016.

Een rietkraag is een korte- of lange (maar altijd smalle) drie meter brede strook riet. Vaak zijn deze naast een niet te smalle watergang neergezet voor het belang van de vogels en reptielen in het gebied. Het beheer van rietkraag is noodzakelijk aangezien bij onveranderd beheer de bomen zich kunnen ontkiemen en in bos veranderen.

Allgroen bv zet bij dit project medewerkers in met bosmaaiers die de rietkragen handmatig snoeien. Tevens maken wij gebruik van de DMV 3,5 Tons minikraan met weteringarm om het afval ook weer te verwijderen. Het afval wordt afgevoerd en verwerkt als compost. Het project wordt uitgevoerd door onze medewerkers Peter en Harold. Bekijk ze hier in actie!