Al 18 jaar VCA gecertificeerd

Allgroen wil graag zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van klanten, medewerkers en direct omwonenden. Dat doen we door gebruik te maken van veilige faciliteiten. Om dit te onderstrepen is Allgroen bv sinds 1997 VCA gecertificeerd.

Inmiddels werken wij al 18 jaar hard aan de veiligheid!

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA  is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds het jaar 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties.

Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als ‘de industriestandaard.’

Welke certificatieniveaus zijn er?

Bij de certificering worden drie niveaus onderscheiden, t.w. VCA*, VCA ** en VCA Petrochemie. Allgroen bv is VCA** gecertificeerd. Het VCA-certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

Hoe wordt veilig werken gerealiseerd bij Allgroen?

Allgroen richt zich op het creëren en continue verbeteren van de veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag bij alle betrokkenen. Alle medewerkers komen uit de regio, hebben gevoel met groen en werken volgens de meest recente veiligheids-, arbo,- en milieueisen.

Zo zijn alle medewerkers in het bezit van een VCA diploma en wordt er veel aandacht besteed aan opleidingen, kennisdeling en Toolboxmeetings (behandeling van actuele arbeidsgerelateerde onderwerpen). Personeelsleden die risicovolle werkzaamheden uitvoeren krijgen hiervoor een specifieke instructie of opleiding.

Al de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden gratis ter beschikking gesteld. Wij werken gestructureerd volgens vaste lijnen en procedures, om zo de veiligheid en kwaliteit te garanderen. Er wordt gewerkt met goedgekeurd materiaal en materieel.

Meer informatie over veilig werken

Wij vinden, net als u, werken in veilige arbeidsomstandigheden en een veilige omgeving zeer belangrijk.

Wilt u meer informatie over veilig werken bij Allgroen? Kijk verder bij: Kwaliteit & Veiligheid.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant