Het grondwaterpeil in mei herstelt zich door regen en lage temperaturen

Het KNMI meldt dat door de regen en de lage temperaturen in de maand mei van het jaar 2021 er een einde gekomen is aan de langdurige droogte in Nederland. Ook op de zandgronden in het oosten en zuiden van ons land, heeft de grondwaterstand zich compleet hersteld. Daarmee staat de pijler van het grondwaterpeil op ‘boven normaal.’ Dat is voor het eerst sinds de droge zomer van 2018.

In de maand mei is het veel kouder dan gemiddeld en daardoor verdampt er dus minder water. Het netto resultaat is dat er meer water overblijft. En dat is natuurlijk goed voor de natuur.

Goed nieuws dus voor de natuur!

Goede waterkwaliteit is eigenlijk cruciaal voor de biodiversiteit. Watervogels zoals ijsvogels en insecten zoals libellen zijn afhankelijk van gezonde sloten, rivieren en openbaar water. Water zorgt namelijk voor deze en meer wilde dieren voor voedsel en een verblijfsplek. Bij veel hoge temperaturen drogen grote gebieden op, waardoor de biodiversiteit in het gebied in gevaar komt. Wilde dieren trekken weg of sterven door de uitdroging.

Het is daarom belangrijk om verdroging van de natuur te voorkomen. In openbare gebieden en natuurgebieden moet er meer natuur komen met een gezonde, klimaatbestendige waterhuishouding. Maar ook in de eigen tuin kunt u water vasthouden. Door bijvoorbeeld een vijver, zwemvijver of andere waterpartij te plaatsen.

Droogte vormt een gevaar voor de natuur

Droogte heeft een negatieve impact op de natuur. Zo zorgt het in het verlengde voor de achteruitgang van waterkwaliteit en geeft het meer kans op invasieve exoten, verzilting, minder vismigratie, boomziektes en natuurbranden.

Meer water opvangen in natuurlijke vormen en zuinig omgaan met water van goede kwaliteit is de sleutel tot het tegengaan van droogte.

Help de natuur!

Help de natuur een handje in de zomer! Vang in het bijzonder regenwater op en maak meer groen in de tuin. Haal die tegels uit de tuin om ruimte te maken voor planten, bomen en wilde bloemen. Goed voor het klimaat en de natuur. En het ziet er bovenal ook nog mooi uit.

Wilt u een vijver of waterpartij plaatsen? Of meer groen in de tuin realiseren om langdurige droogte tegen te gaan? Kom dan in contact met Allgroen bv voor de mogelijkheden op het gebied van water en groen.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant