De invoering van kentekens belemmerd door de politiek!

De VVD en het CDA hebben zich op 27 juni 2016 uitgesproken tegen de kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen. Zonder deze plicht is óók de snelheidsverhoging naar 40 km per uur van de baan. Dit is een grote tegenslag voor goed ondernemen in de land- en tuinbouw en grondverzetssector.

Alleen kentekens voor trekkers harder dan 40 km/h

De partijen hebben aangegeven dat zij enkel kentekens willen invoeren voor landbouwtrekkers die harder rijden dan 40 km per uur. Deze groep omvat slechts 5.000 tot 7.500 landbouwtrekkers. Alleen de voertuigcombinaties waarbij de aanhangwagen is voorzien van remmen mogen 40 km per uur rijden. Zonder kenteken dus geen snelheidsverhoging. Dit heeft als gevolg dat grote en zware (land)bouwvoertuigen in de bebouwde kom tussen de fietsen blijven rijden.

Belemmering van een plek op de weg

Door het tegenhouden van de maatregelen belemmeren de partijen om landbouwverkeer een goede plek op de weg te geven. Een kenteken zou bouwvoertuigen identificeerbaar en herkenbaar maken. Ook zorgt het ervoor dat (land)bouwverkeer in de toekomst toegang tot de doorgaande weg houdt.

De kosten voor bedrijven

Wanneer de kentekenplicht zou worden ingevuld, kost dit agrarische bedrijven zo’n twee tot driehonderd euro. De kosten per voertuig komen neer op € 30,00. Tegenover de kosten van 30 euro per kenteken, staan echter belangrijke voordelen, die de agrarische, loonwerk- en bouwsector nu misloopt.

Een aantal voordelen die de sector nu misloopt

  1. Volgens het Verdrag voor wegverkeer van Wenen dienen alle motorvoertuigen te zijn ingeschreven en voorzien van een kenteken. Wanneer Nederland de invoering van kentekenplicht niet doorvoert sluit zij zich dus niet aan bij de Europese standaard.
  2. Het invoeren van de kentekenplicht en het verhogen van de maximumsnelheid draagt degelijk bij aan de verkeersveiligheid. Bij verhoging naar 40 km per uur maakt het voor weggebruikers makkelijk om bouwvoertuigen toe te laten op wegen die nu nog gesloten zijn. Zonder een kenteken krijgen zij geen veiligere en snellere routes en zullen zij moeten uitwijken naar paden vol fietsers.
  3. Momenteel moeten voertuigen die de wettelijke afmetingen of massa’s overschrijden een ontheffing aanvragen om op de openbare weg te rijden. Bij invoering van de kentekenregeling, kan dit gerealiseerd worden in één centraal loket met een landelijk dekkend netwerk voor ontheffing plichtige (land)bouwvoertuigen. Zonder kenteken dus geen centraal ontheffingensysteem voor (land)bouwvoertuigen.
  4. Wanneer een persoon of een bedrijf een kenteken aanvraagt, wordt het voertuig geregistreerd en vind er een tenaamstelling plaats. Het voertuig krijgt zo een formele eigenaar. Dit is specifiek voordelig bij gestolen goederen; gestolen materiaal kan namelijk direct teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. Dit maakt diefstal minder eenvoudig.
  5. In Nederland is een ongecontroleerde toelating van (land)bouwvoertuigen tot de weg. Met de invoering van een kenteken per (nieuw)verkocht voertuig krijgen eigenaren de zekerheid dat de voertuigveiligheid in orde is en dat het voertuig voldoet aan de eisen voor het rijden op de openbare weg.

Het kentekenbeleid draagt bij aan een veiliger, efficiënter en beter imago van het landbouwverkeer. De terughoudendheid van CDA, VVD (en SGP) is een bedreiging voor goed ondernemen in de land- en tuinbouw en grondverzetssector. Het is de taak van de politiek om ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen wat betreft de verkeersveiligheid.

Meer weten?

Bij Allgroen hechten wij veel waarde aan (verkeer)veiligheid! Lees hier meer informatie over onze maatregelen op het gebied van veiligheid en veilig werken.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant