Omgevingswet in werking op 1 januari 2021

Tientallen wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en water worden door de overheid samengevoegd in een nieuwe omgevingswet. Deze zal ingaan op 1 januari 2021, volgens Demissionair minister Schults van Infrastructuur. De wet is bedoeld om ondernemers in de branche meer duidelijkheid en overzicht te geven. Echter zal dit pas duidelijk worden wanneer de uitwerking van de wet voltooid is.

Vertrouwen

Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat zij gemaakte investeringen niet verloren zien gaan door de onvoorspelbare beleidskeuzes van de overheid. Verbeterpunten die in de huidige wet gerealiseerd zijn, moeten daarom gehandhaafd blijven.

De transitie naar een nieuw stelsel is een flinke opgave. In het nieuwe stelsel komt nieuwe wetgevingen die ook digitaal moet worden ondersteund. Het nieuwe stelsel zal daarbij niet direct operatief zijn. Er zal een zogenoemde overgangsrecht komen, dat de mogelijkheid geeft tot een rechts zekere transitie. Verwacht wordt dat de transitie van regelgeving, overgangsrecht en veranderopgave pas in 2029 is afgerond.

Blijvende onzekerheden

Ondanks de deadline van 1 januari 2021, blijven er onzekerheden. Bijvoorbeeld over de duur van advies- en toets procedures. En dan met name de uitvoeringstoetsen, adviezen van de Raad van State en milieueffectentoetsen. Daarnaast speelt de onzekerheid m.b.t. parlementaire behandelingen die samenvallen met de vorming een nieuwe Eerste Kamer in 2019 een rol. Deze ontwikkeling kan als gevolg hebben dat er meer tijd moet worden vrijgemaakt voor de doorvoering van de nieuwe omgevingswet. Ieder jaar zal er dus moeten worden gekeken of er extra inspanningen vereist zijn om de deadline te halen.

Grote voordeel nieuwe omgevingswet

Belangrijke voordelen van de nieuwe omgevingswet hebben o.a. betrekking op meer samenhang in de wet- en regelgeving voor de fysieke omgeving. Daarnaast levert het een verlaging op van hoge onderzoekskosten voor ondernemers. Tot slot pleit de wet voor een verkorting van de beroepsprocedures en meer zekerheid voor investeringsbeslissingen.

Meer weten over de omgevingswet?

Rijkoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant