Voorkom te allen tijde een verkeerd aangelegd rioleringssysteem

Er zitten veel consequenties aan een niet-werkend rioleringssysteem. De belangrijkste consequentie is dat overtollig water na hevige neerslag niet weg kan vloeien. Dit brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee, die ook door uw gemeente soms niet geminimaliseerd kunnen worden. Indien dit niet gebeurd, zorgt wateroverlast op den duur voor verkeershinder, verhoogde infectiekans, waterschade voor bewoners en bedrijven én inkomstenderving voor bedrijven. Een hoop problemen, die te allen tijde voorkomen dienen te worden door op de juiste manier -met oog op de toekomst en wisselende klimaattemperaturen- een rioleringssysteem aan te leggen.

Wij weten als geen ander dat er veel komt kijken bij de aanleg van een rioleringssysteem. Wist u dat Allgroen bv de aanleg van een dergelijk systeem voor u uit handen neemt? Handig bij nieuwbouwwijken of bij het vervangen van oude rioleringsbuizen. Waar letten wij als groot infra- en grondbedrijf op?

1. Verzakking

Bijna alles wat men in de grond plaatst, verzakt na verloop van tijd. Daarom is het cruciaal dat de bodem goed verstevigd wordt, zodat ze zo min mogelijk verzakken. Dit kan namelijk een lekkage of verstopping veroorzaken. Bij grote verzakkingen kunnen zelfs hele wegdelen of straten verzakken. Aansluitend hierop is het gewenst om voor de werkzaamheden ook een bodemonderzoek te doen. Dat geeft inzicht in de grondsoort en mogelijke verzakkingskans.

2. Trillingen

Ook trillingen hebben een effect op de rioleringsbuizen onder de grond. Zwaar verkeer of zware werkzaamheden in de straat zorgen voor mankementen aan de geplaatste riolering. Voor het plaatsen van een nieuw rioleringssysteem is het dus goed om te kijken naar de frequentie en hoeveelheid verkeer dat door een gebied, woonwijk of nabij uw woning raast. Wanneer riolering verkeerd is geplaatst en er is geen rekening gehouden met trillingen, zullen uw rioleringsbuizen steeds meer mankementen gaan vertonen. Wat kan zorgen voor slijtage, met alle gevolgen van dien.

3. Voldoende onderhoud

Tot slot is goed onderhoud van uw rioleringsbuizen wenselijk. Dit om klachten zoals het dichtslibben, afbrokkelen of verstoppingen te voorkomen. Allgroen bv kan vóór plaatsing van een nieuw systeem het oude rioleringssysteem in uw buurt, bedrijfspand of woning in kaart brengen. En hierbij verbeterpunten aangeven. Is het al te laat voor onderhoud? En heeft u een hevig rioleringsprobleem?  Dan is het repareren of het vervangen van uw rioleringssysteem of enkele rioleringsbuizen ook aan Allgroen bv uit te besteden.

Geef uw infra project uit handen aan een professional

Van hemelwaterafvoer tot hoofdriool, drainage en huisaansluiting: het behoort allemaal tot de werkzaamheden van Allgroen bv. Wij zijn specialist in het verhelpen en onderhouden van rioleringswerken en nemen alle werkzaamheden met veel plezier uit handen. U voorkomt hiermee dat u zelf een verkeerd systeem installeert of dat u te maken krijgt met bovenstaande problemen.

Ook een nieuw rioleringssysteem laten aanleggen door een professional? Schakel ons infrabedrijf in voor de aanleg van rioleringssystemen.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant