Boomeigenaar

Boomeigenaar? Dan heeft u een zorgplicht!

Wie denkt nu dagelijks aan de gezondheid van zijn of haar boom? En wie kan nu direct zien of een boom ongezond is? Als boomeigenaar moet u de veiligheid en gezondheid van uw bomen regelmatig controleren. Bijgaand een uitgebreid stappenplan van uw taken en plichten als boomeigenaar.

Een ongeluk zit  in een klein hoekje. Vallende takken kunnen flinke schade aanbrengen. Of denkt u maar eens aan een scenario waarbij de boom omvalt. Niet alleen gevaarlijk voor passerend verkeer, maar ook voor omwonenden. Ook zeer gevaarlijk wanneer u de bomen langs de weg heeft geplaatst.

Ben ik als boomeigenaar aansprakelijk? Of toch niet?

Bij schade ligt in beginsel de bewijslast bij de eisende partij. Deze moet aantonen dat de boom een gebrek vertoont en dat de eigenaar dit bij een normale controle had kunnen of moeten vaststellen. De eigenaar van de boom zal op zijn beurt bij aansprakelijkstelling aan moeten tonen dat hij de zorgplicht is nagekomen. Het gaat er dus vooral om of u als eigenaar uw zorgplicht bent nagekomen. Gebreken moeten aantoonbaar zijn voordat de boom schade aanricht.

De zorgplicht geldt niet alleen voor de overheid, maar juist voor particulieren

Heeft u als boomeigenaar te maken met een schadeveroorzakende boom? Echter heeft u de boom op grond van uitwendige zichtbare gebreken gecontroleerd en geclassificeerd? Dan bent u in beginsel als boomeigenaar niet aansprakelijk voor de schade.

Als boomeigenaar dient u de veiligheid van uw boom te waarborgen. Indien u twijfelt over de staat van uw bomen, kunt u deze het beste laten controleren door een professional.

Dit kunt u doen:

1. Vraag een deskundig hoveniersbedrijf om een VTA-onderzoek

Door middel van een VTA-assessment kunt u de status van uw boom controleren. Met een boomveiligheidsonderzoek onderzoekt de specialist uw bomen. Hij of zij voert daarbij een visueel onderzoek uit. De gecertificeerde boomveiligheidscontroleur inventariseert de uitwendige kenmerken van uw bomen en let daarbij op interne mechanische defecten en symptomen. Van biotische problemen tot aan abiotische problemen.

Vragen die de specialist zich afvraagt zijn vragen zoals:

 • Zijn de huidige paddenstoelen op de stam gevaarlijk?
 • Wurgt de aanwezige klimop de boom?
 • Kan deze boom hol zijn?

De hoofdvraag luidt altijd: ‘Is de boom nog veilig?’

Een boomveiligheidscontroleur let in een boomveiligheidsonderzoek op:

 • De aanwezigheid van schimmels of (gevaarlijke) zwammen/ paddenstoelen
 • Zijn er zichtbare vlekken en breuken van de bast?
 • Hoe ziet het gestel van de boom (stam en bladeren) eruit?
 • Zijn er nieuwe wonden zichtbaar en/ of helen de oude wonden volgens plan?
 • Het groeigedrag: groeit de boom naar behoren?
 • Is de stam aan het inrotten?
 • Zijn er ongewone verdikkingen op de stam aanwezig?
 • Is de boom aangetast door insecten?
 • Heeft de boom te maken met bloedingsziekte bij de kastanje, taksterfte of zijn er inrottende snoeiwonden?

2. Na het VTA-onderzoek luidt het eindoordeel dat er geen potentiële problemen zijn ontdekt

Gefeliciteerd! Indien er geen potentiele problemen zijn vastgesteld, beperkt het VTA-onderzoek tot deze fase. U hoeft geen directe maatregelen te treffen om de gezondheid van uw bomen te bevorderen. U bent uw zorgplicht nu nagekomen.

3. Er zijn problemen aangekaart in het VTA-onderzoek

Blijkt er uit het boomveiligheidsonderzoek dat uw bomen kampen met problemen? Dan ontdekt u in het adviesrapport de maatregelen die het hoveniersbedrijf moet trekken om uw bomen gezond te krijgen. Maatregelen kunnen betrekking hebben op:

 • Het wegsnoeien van dode takken/ dood hout
 • Het rooien van bomen
 • Stabilisatie van de kroon of kroonverankering
 • Wegnemen plakoksels
 • Genezen van huidige infecties
 • Nader onderzoek of beheersmaatregelen.

Het is verstandig om de geadviseerde maatregelen te laten uitvoeren. Het desbetreffende hoveniersbedrijf kan u daar altijd bij adviseren. Normaliter wordt er bij bomen waarbij wel dergelijk symptomen zijn geconstateerd, een nader onderzoek of uitvoerende maatregelen geadviseerd. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent.

4. Onderhoudsplicht

Wanneer het hoveniersbedrijf problemen in/ aan of rondom uw bomen vind, waarvan zij denken dat dat een potentieel gevaar op kan leveren, heeft u als afnemer een onderhoudsplicht. U moet laten onderzoeken wat er precies aan de hand is. Vervolgens dient u het probleem op te (laten) lossen.

TIPS!

 • Allgroen bv adviseert u om eens in de 3 jaar uw bomen te laten onderzoeken door een expert. Zo weet u zeker dat uw bomen gezond zijn en gezond blijven.
 • Niet iedere hovenier en/ of hoveniersbedrijf is vakbekwaam in het uitvoeren van een visuele boomcontrole. Vraag bij het inhuren van de partij altijd om een geldig certificaat en/ of een geldig diploma van de controleur.

Wat als mijn boom toch schade veroorzaakt?

Heeft uw boom schade veroorzaakt? Bel een deskundig hoveniersbedrijf om de bewijslast te fotograferen en de boom te laten op te ruimen.

Kies voor zekerheid!

Wilt u meer informatie over een VTA-onderzoek of over onze deskundige boomverzorgers? Schakel hoveniersbedrijf Allgroen bv uit Dordrecht in voor een zeer deskundig VTA-onderzoek.

Bel direct voor een afspraak of vul ons online opdrachtformulier in via de website:

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant