Een klepelmaaier wordt gebruikt zodat er een meer voedselrijke bodem ontstaat. De machine hakt de begroeiing fijn en wordt in de meeste gevallen als bemesting gebruikt voor de plek waar de klepelmaaier aan het werk is geweest!