Het verplaatsen, uitgraven, ophogen of transporteren van grond, zand of ander funderingsmateriaal valt onder andere onder grondverzet.