De boomkap op de Zeedijk in Dordrecht was noodzakelijk

Bij de ontwikkeling van de Noorderdiepzone (onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch), waarbij landbouwgebied wordt omgezet in natuur- en recreatiegebied, is Allgroen ingehuurd om maar liefst 84 bomen te kappen. De werkzaamheden zijn op maandag 29 augustus tot en met donderdag 1 september 2016 uitgevoerd.

Broedseizoen

In het kader van de Flora & Faunawet moest Allgroen B.V. rekening houden bij de mogelijke aanwezige beschermde natuurwaarden; zoals broednesten van vogels. Na de inspectie zijn er geen aanwezige vogelnesten in de te kappen bomen aangetroffen.

Boomvalk

Tijdens de inspectie op 22 augustus is er in een elektriciteitsmast bij de Oosthaven echter wel een nest aangetroffen dat in gebruik is genomen door de Boomvalk. De nesten van deze soort vogel zijn opgenomen in de Flora & faunawet en zijn beschermd. In de omgeving van dit betreffende nest zijn er meerdere werkzaamheden met groot materiaal opgestart. Allgroen verwachtte geen storende of nadelige effecten op de verblijfplaats van de boomvalk.

Werkzaamheden

Bij het kappen van de bomen hebben wij een hydraulische 10 tons bandenkraan (Takeuchi) inclusief bomenknijper gebruikt. Benieuwd hoe wij de klus hebben uitgevoerd? Bekijk de film:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy policy.
Ik Accepteer

Resultaat

Een aantal impressie foto’s van dit project vindt u op onze Facebookpagina!

Schakel ons in!

Meer weten over het specialistische onderdeel boomverzorging? Neem direct contact op met één van onze medewerkers via 078 – 61 62 837 of mail naar info@allgroenbv.nl