Het rooien van bosschages tegen ongedierte in Rotterdam

Op de Sinclair Lewisplaats in Rotterdam heeft Allgroen bv de bestaande bosschages gerooid en afgevoerd. De wijk kampte met veel ongenoegen van buurtbewoners met een ratten- en muizenprobleem. Hiernaast was er veel wateroverlast in de buurt merkbaar én bleef er op de grond veel water staan. Dit zorgde voor een drassige bodemlaag. Een complex project, waarbij we éérst de afwatering van de bodem moeten verbeteren om vervolgens het ongedierte probleem effectief aan te kunnen pakken.

Welke werkzaamheden hebben we op de Sinclair Lewisplaats uitgevoerd?

Allgroen bv heeft zorg gedragen voor het veilig rooien en afvoeren van bosschages naar een compost verwerker. Hierbij hebben we in totaal meer dan 1000 m3 opgehoogd met grond. Daarbij is de onderlaag gespit en is alles vervolgens geëgaliseerd. De komende weken zal Allgroen bv nog drainagebuizen plaatsen, waarop drainzand wordt aangebracht. Hierna is het waterprobleem opgelost en zal ook de ongedierte overlast tot een minimum worden beperkt. Tot groot genoegen van omwonenden.

Hoe zijn we te werk gegaan? En welke machines hebben we ingezet?

Allgroen bv heeft voorafgaande aan de werkzaamheden een weg met rijplaten aangelegd. Hierdoor kon onze vrachtwagen iedere keer zo’n 25m3 nieuwe grond per keer aanleveren. Vervolgens hebben we met een 16 tons rupskraan in diverse dumpers de grond ingeladen. Deze reed naar het afzetgebied. In het afzetgebied heeft een 5,5 tons rupskraan de grond direct verwerkt om het grondniveau in zijn geheel op te hogen.

Wat zijn de vervolgstappen voor dit project?

Als we met onze drainagemachine een drain aanleggen, wordt er natuurlijk ook drainagezand geplaatst. Dit zorgt voor een goede doorstroom van het overtollige water en zorgt er bovendien voor dat het water af kan stromen. Hierna zal Allgroen bv het terrein frezen met een freesmachine en wordt het gebied ingezaaid met gras. De wortels van het gras zorgen ervoor dat de bodem bij elkaar blijft. En ze nemen bovendien ook overtollig water op. Zo vangen we dus twee vliegen in een klap.

Met het oog op de toekomst is het wenselijk om een nieuw beplantingsplan te ontwikkelen voor dit gebied. Enkele plantvakken met bijvoorbeeld wandelpaden zijn een mooie toevoeging. Zo knapt het terrein flink op en kunnen buurtbewoners weer optimaal genieten van de wijk.

Uw project uit handen geven aan een professional

Allgroen bv draagt met veel plezier zorg voor een plezierig buitengebied. Heeft u ook te maken met een ongedierte probleem? En wilt u direct de afwatering aanpakken? Allgroen bv neemt het totale project uit handen. Kijk eens bij onze dienst groenvoorziening én grondvoorziening. En neem direct contact met ons op voor een prijs op maat.