Dé manier om verdroging tegen te gaan

Project Oude Veerweg

Onlangs werd Allgroen door één van onze opdrachtgevers benaderd in verband met verdroging van een terrein. Het gebied kreeg te weinig water en de sloten stonden continue droog. Dit heeft onder andere geleid tot bodemverdroging. Verdroging van de bodem heeft grote gevolgen voor de aanwezige begroeiing.

Tijd voor Allgroen om in te grijpen.

Aanbrengen leidingen voor watermolen

In overleg met betrokken partijen heeft Allgroen geadviseerd een windwatermolen te plaatsen. En in de nabije sloot een damwand. De door de wind aangedreven molen pompt water het gebied in, de damwand sluit het water op waardoor het waterpeil voldoende hoog blijft.

Vanaf de windwatermolen hebben onze medewerkers een HPE leiding gelegd met een doorsnede van 250 mm naar een aangrenzende sloot. Deze leiding kruist hierbij enkele leidingen van de nutsbedrijven, zoals een gasleiding van de Gasunie, een stikstofleiding  van Air Liquide en nog drie grote watertransportleidingen van Evides. Een tamelijke delicate klus.

Veilig en verantwoord graven

In goed overleg met de nutsbedrijven hebben wij van ieder bedrijf een toezichthouder ter plaatse uitgenodigd om toezicht te houden tijdens het door ons leggen van de leiding. Zo kan er op een veilige en verantwoorde manier gegraven worden, zonder beschadigingen aan te brengen aan de al aanwezige leidingen. Meer weten over veilig en verantwoordelijk graven.

Uitvoering van de graafwerkzaamheden

Bij dit project hebben wij een rupsgraafmachine gebruikt en deze geplaatst op dragline schotten. Hierdoor werd tijdens de werkzaamheden een minimale bodemdruk uitgeoefend, zodat de aanwezige ondergrondse leidingen geen gevaar liepen. Ook hebben wij een beton duiker met een doorsnede van 400 millimeter verlengd. Hiervoor hebben wij onder andere een mini-rups graafmachine ingezet en een vrachtwagen voor de aanvoer van grond én de afvoer van afval. Aan beide uiteinden van zowel de HPE leiding, als de betonnen duiker wordt binnenkort nog een uitstroombak geplaatst. Door middel van houten schotjes in deze bakken, kan het waterpeil nog extra geregeld worden.

In de aangrenzende sloot is tot slot de hardhouten damwand door Allgroen geplaatst. Al met al een geslaagd project waarbij onze opdrachtgever geen problemen meer ondervindt van bodemverdroging.

Maatregelen tegen bodemverdroging

Zoekt u ook maatregelen tegen de verdroging van uw grondgebied of juist voor de ontwatering? Schakel ons in! Mail ons via info@allgroenbv.nl of bel met één van onze medewerkers voor een advies op maat: 078 61 62 837.