We zorgen voor het ophogen en renoveren van maar liefst 56 voortuinen in Schiebroek (Rotterdam)

De gemeente Rotterdam is tussen januari en juni 2020 bezig in Schiebroek om de riolering te vernieuwen onder de openbare weg. Daarbij hebben ze ook in een aantal straten het voetpad opnieuw opgehoogd en ingericht. Het gaat in het bijzonder om de werkzaamheden aan de Meidoornsingel, Meijersplein Zuid, Asserweg, Naberstraat en Oppenheimstraat. 

Omdat er door deze ophoging een hoogteverschil is ontstaan met de hoogte van de voortuinen van de huizen, heeft Allgroen bv opdracht gekregen om deze 56 voortuinen te vernieuwen. Het hoogteverschil bedraagt maar liefst 40 cm. Daarom is het essentieel dat de 56 voortuinen door Allgroen bv worden gerenoveerd.

We zijn alvast gestart met het leeghalen van de voortuinen

Allereerst zorgen we ervoor dat de tuinen helemaal leeg worden gemaakt door onze vakkundige hoveniers. Zo wordt in het bijzonder het puin en groen in onze vrachtwagens vervoerd naar een puinbreker en een composteringsbedrijf. Dat doen we zodat het geruimde puin en groenafval opnieuw wordt gebruikt. Duurzaam werken/recyclen hebben we namelijk hoog in het vaandel staan.

Met het puin ruimen/leeghalen van de voortuinen zijn we afgelopen week gestart. Op onderstaande foto’s ziet u de voortgang van deze werkzaamheden. Daarnaast zijn de eerste aanvullingen in de tuinen ook al te zien. Bekijk de foto’s:

En hebben een speciaal depot in de wijk geplaatst

Omdat het gaat om een grootschalig renovatieproject, hebben we zoals eerder een depot ingericht op een openbaar terrein van de gemeente. Hier kunnen bewoners terecht voor vragen en opmerkingen. Er zal een medewerker aanwezig zijn die bewoners te woord zal staan.

Ontwerpplannen voortuinen Rotterdam

Er is een ontwerpplan voor de voortuinen gemaakt. Er wordt een zogeheten ‘zeem pad’ aangelegd. Dat is een looppad naar de voordeur en een looppad die tegen de gevel wordt geplaatst. Langs het voetpad én langs de erfafscheidingen zullen we groene beuken en hagen planten. De rest van de tuin wordt opgevuld met tuinaarde.

De mensen kunnen -indien gewenst- zelf de rest van de tuin aanplanten. Ze zullen daarvoor een vergoeding ontvangen van de woningbouwvereniging.

Voortgang project 56 voortuinen

De werkzaamheden van Allgroen bv met betrekking tot de 56 voortuinen zullen in het verlengde van het plaatsen van de riolering doorlopen. De riolering wordt door de aannemer van de gemeente uitgevoerd. We schatten dat alle werkzaamheden halverwege juni 2020 worden afgerond.

Blijf vooral op de hoogte van dit project door onze website in de gaten te houden. Wenst u toch meer te weten willen komen over dit specifieke project in Schiebroek (Rotterdam)? Stuur ons dan een e-mail via info@allgroenbv.nl.