Uitgraven fundering Vogelplein Dordrecht

Op het Vogelplein hebben we de fundering uitgegraven voor de uitbreiding van de Plus Supermarkt. Het uitgegraven zand wordt tijdelijk opgeslagen langs het gebouw en wordt later hergebruikt om bijvoorbeeld de bouwput mee aan te vullen. Omdat de werkbare- en doorrij ruimte beperkt is, hebben we ervoor gekozen om smalle machines in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische wieldumper voor intern transport van zand.

Foto’s

Wilt u een opdracht aan ons doorgeven? Allgroen B.V. helpt u met veel vakmanschap verder. Kijk eens bij diensten of mail uw vraag of verzoek naar info@allgroenbv.nl. Ook kunt u meer lezen over onze andere projecten op onze website! Klik hier om onze recente projecten te bekijken.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN