Weids project in heel Dordrecht: snoeien van 1000 essenbomen in verband met Essentaksterfte

In de maand april 2019 zijn we begonnen met een grootschalig snoeiproject in Dordrecht. Verschillende essenbomen zijn door onze medewerkers gesnoeid, omdat zij te kampen hebben met de Essentaksterfte. Alle 8192 essenbomen zijn in 2019 nagelopen. Circa 1000 moeten er worden gesnoeid.

Sommige bomen staan op zichzelf, anderen staan in een zogenoemde laanstructuur. In de wijk, op begraafplaatsen, op sportcomplexen, in het buitengebied, in het gras, in een plantvak of in verharding. Een project waarbij een goede planning vereist is, vanwege de verschillende standplaatsen van de bomen. U zult ons in Dordrecht de komende periode druk bezig zien met de broodnodige snoeiwerkzaamheden.

Is het nodig om alle essenbomen in Dordrecht te snoeien?

Nee, niet alle essenbomen krijgen te maken met de Essentaksterfte, welke veroorzaakt wordt door een schimmel. Sommige soorten in Dordrecht zijn bestand zijn deze schimmel. De schimmel tast de bladvorming aan en zorgt daarmee voor voortgaande taksterfte waardoor er eigenlijk een steeds groter deel van de boom afsterft. Snel ingrijpen is wenselijk om de boom gezond te houden. Uit inspectie is gebleken, dat van de 8192 essenbomen er zo’n 1000 bomen gesnoeid moeten worden. Hiervoor heeft Allgroen bv een plan van aanpak ingediend bij de opdrachtgever.

Plan van Aanpak | ‘Wet Natuurbescherming als leidraad voor de snoeiwerkzaamheden’

In het plan van Aanpak staat omschreven in welke wijken de bomen staan. Van Oud-Krispijn met maar 3 essenbomen, tot het buitengebied met ruim 184 bomen. Een essentieel onderdeel van het plan van aanpak is de risicoanalyse. Deze risicoanalyse is een verplicht onderdeel van de Wet natuurbescherming. De wetgeving zorgt voor de bescherming én het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Activiteiten die een schadelijk effect hebben op deze beschermde soorten zijn dus verboden. Daarom moeten we als uitvoerder goed opletten dat we de aanwezige dieren of planten niet storen of beschadigen tijdens de werkzaamheden.

Onze European Tree Workers, die de snoeiwerkzaamheden op zich gaan nemen, moeten vooraf de bomen controleren op rust-, verblijf- en voortplantingsplaatsen. Wanneer de ETW’ers aangetaste plekken vinden, dan wordt de boom gemarkeerd met een lint. Vervolgstappen zijn hierna afhankelijk van de bevinding. Eventueel volgt er dan een extra inspectie.

Essentaksterfte
essentaksterfte
essentaksterfte
essentaksterfte

Heldere communicatie voor omwonden met een speciale brief

In overleg met de opdrachtgever hebben we gezorgd voor heldere communicatie naar bewoners van de wijken waar ons snoei-team aan de slag zal gaan. Medewerkers van Allgroen bv zullen zorg dragen voor het afgeven van een speciale brief met informatie in de brievenbussen van omwonenden. Zo kunnen bewoners rekening houden met een veranderende verkeerssituatie of het eventueel verzetten van de auto. Zo krijgt ons snoeiteam voldoende ruimte om de werkzaamheden in alle veiligheid uit te voeren.

Extra informatie over de werkzaamheden voor bewoners is ook terug te vinden op de website van de gemeente.

De werkzaamheden zijn in de loop van april 2019 gestart. En zullen eind augustus 2019 zijn uitgevoerd. Heeft u zelf te kampen met de Essentaksterfte en zoekt u een gespecialiseerde uitvoerder? Allgroen bv voert de werkzaamheden veilig en efficiënt voor u uit. Allgroen bv zamelt het restafval in en vervoerd dit vervolgens op een verantwoordelijke wijze naar een groenverwerker. Meer te weten komen over dit project? Kom met ons in contact. Vul hiervoor ons online contactformulier in.