Wetering bestek Sliedrecht

In Sliedrecht mag Allgroen ook dit jaar de sloten schoonmaken! Deze klus is begin 2016 met een jaar verlengd. Lees hoe we deze klus bij Allgroen bv uitvoeren.

Hoe gaan we te werk?

Voor deze klus zet Allgroen een maaiveegboot in. Via de maaiveegboot gaan we te water, waarbij de slootkanten worden gemaaid. Ook worden delen van het overtollige ongewenste groen via de kant verwijderd met een klepelmaaier. Het gemaaide groen / overtollige resten worden naar de kant gedreven, wat vervolgens met een kraan wordt opgeladen. Het restafval wordt naar de stortplaats van de gemeente gebracht.

Moeilijk bereikbare plaatsen

Er zijn ook delen die Allgroen met de kraan met een verlengde arm en maaikorf moet maaien. Ook dit is afhankelijk van de verharding aan de kant waar onze machines over heen kunnen rijden.

Doorlopende klus

De werkzaamheden in Sliedrecht zijn medio mei begonnen en zullen doorlopen tot midden augustus. Soortgelijke werkzaamheden in de regio hebben we al enkele jaren naar tevredenheid van de opdrachtgever mogen uitvoeren!

Onderhoud sloten 

Heeft u ook in uw gemeente een sloot bestek dat nodig in onderhoud moet voorzien? Lees op onze pagina ‘groenvoorziening’ meer informatie. Neem contact op met onze medewerkers over de mogelijkheden via 078 61 62 837 of mail naar info@allgroenbv.nl.