4 Duurzame oplossingen tegen wateroverlast

Wateroverlast is steeds vaker merkbaar. Straten, tuinen en plantsoenen staan blank en kelders lopen onder. Geen fraai gezicht. Wateroverlast bestrijden is steeds harder nodig. Niet alleen in de openbare ruimte, maar ook op private terreinen. Klimaatverandering als oorzaak nummer één zorgt voor een toename van het aantal regenbuien. De inrichting van de buitenruimte daar vaak niet op voorbereid. Ook de meeste tuinen van particulieren kampen regelmatig met wateroverlast.

Duurzame oplossingen, om wateroverlast te voorkomen in bebouwd gebied, zijn noodzakelijk. Er is namelijk niet altijd ruimte voor open water. Ook kan de capaciteit van het riool niet altijd worden aangepast. Met een duurzame oplossing, zoals het gebruik maken van natuurlijk bodemverloop (ontstaan van vijvers) of infiltratievoorzieningen, kunt u water op een effectieve wijze opslaan.

Waterbescherming begint met afvoer

Het voorkomen van wateroverlast begint al in de aanlegfase van het project. Allgroen bv geeft u vijf oplossingen voor in de aanlegfase van uw project. Uiteraard kunt u deze mogelijkheden ook toepassen wanneer uw huidige project kampt met wateroverlast:

1. Zorg voor infiltratievoorzieningen

Verhardingen kunnen slimmer ingezet worden door het water gereguleerd op te vangen en af te voeren. De straat moet ingericht worden als afvoerkanaal. Maak gebruik van holle wegen of een waterplein als buffer. Zo zal er geleidelijk minder wateroverlast ontstaan. Stenen als infiltratiemiddel is een goede manier om water op te slaan. U kunt een strook met goed doorlaten bodem aanleggen in het straatwerk. Zo heeft het water van de straat een plek om zichzelf op te slaan. In een woonwijk mag u de straatstroken maximaal 30 centimeter diep maken. Dat heeft te maken met de veiligheid voor mens en dier. Afvoer van water via infiltratie in de bodem is een duurzame oplossing.

2.  Afwatering dankzij een wadi

In stedelijke gebieden wordt er bij veel waterval straten en daken afgekoppeld van huizen van de riolering. Het hemelwater dat op de verharde oppervlakten valt, wordt via een speciale hemelwaterriolering of over een maaiveld afgevoerd naar een wadi. Een wadi is een soort greppel, maar is minder diep en helemaal beplant met gras. De ondergrond bestaat uit zand en/ of grind. Als het water de wadi bereikt kan het infiltreren in de bodem.

Met een wadi wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat. Daarnaast wordt dankzij een wadi het grondwater aangevuld. Vanwege de benodigde diepte van de complete voorziening is een wadi alleen te gebruiken in een gebied met een lage grondwaterstand.

3. Leg een greppel aan langs de weg

Greppels zijn smalle, lange stroken. Een greppel lijkt op een sloot, maar is ondieper. Meestal worden ze in akkers en weilanden geplaatst, maar u kunt ze ook aanleggen langs de weg. Na hevige regenval loopt het overtollige water af in de greppel. Deze vult zichzelf. Wanneer de greppel vult met beplanting zal dit de opslagcapaciteit verhogen.

4. Plaats een vijver

Zorg dat er in groenbestek of tuin ruimte is voor een vijver. Voor een vijver die in de winter niet bevriest en in de zomer niet te warm wordt is minimaal 1,5 meter diepte gewenst. Kies daarbij voor een flauwe oever. De oever wordt doorgetrokken, het water in. Zo ligt het aandachtspunt voor beplanting niet alleen op de overgang van land naar water, maar tot dieper in de watergang. In de oever kan dus meer natuurlijke begroeiing ontstaan. Zorg voor beplanting die zowel droge als koude temperaturen kan verdragen. Zo is uw vijver beter bestand tegen fluctuaties in het waterpeil.

Groen en water in harmonie

In het ontwerp van de openbare ruimte zijn er nog flinke stappen te nemen. Niet alleen geldt dat voor de opvang van hemelwater, maar ook voor het plaatsen van voldoende groen. Een goede balans tussen verharding, groen én water vormt een grote uitdaging. Niet alleen voor gemeenten, ingenieursbureaus en waterschappen. Maar ook voor hoveniers en particulieren. Er is evenwichtige harmonie nodig tussen de leuke en minder leuke kanten van het water. Groen en water moeten beter geïntegreerd worden in de openbare ruimte. Eén algehele oplossing is echter niet mogelijk, maatwerk daarentegen wel.

Allgroen bv adviseert u graag over de toepassingen van afwatering. Wij zijn al meer dan 35 jaar specialist in groen, grond en infra. Vraag direct een advies aan op maat via onze website:

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant