CO2 prestatieladder

Allgroen bv is nu niveau 4 CO2-prestatieladder gecertificeerd

De CO2 Prestatieladder geeft inzicht in de mate waarin een organisatie actief bezig is met de CO2 reductie. In totaal zijn er vijf niveaus, met ieder een eigen weging. Allgroen bv heeft inmiddels het een-na-hoogste niveau bereikt en mag in mei 2020 officieel de CO2-prestatieladder certificering dragen.

We leggen hieronder uit wat de CO2 prestatieladder voor onze organisatie precies inhoudt:

Niveau 4 CO2 Prestatieladder

Niveau 4 van de CO2-prestatieladder houdt eigenlijk in dat ons bedrijf zich actief inzet in om het eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot te kennen en tegelijkertijd te verminderen. Zo geven we in het bijzonder continue aandacht aan energiebesparende maatregelen in onze organisatie.

Uiteindelijk verminderen we daarmee de algehele CO2-emissie van onze werkzaamheden in de openbare ruimte.

Om niveau 4 van de prestatieladder te bereiken, is het van belang om de eigen energiestromen in kaart te brengen. Allgroen bv heeft het brandstofverbruik inzichtelijk gemaakt door het verbruik van verschillende materieelstukken te combineren en zo de uitstoot te meten. Daaruit zijn een aantal kwalitatieve doelstellingen geformuleerd.

Onze hoofddoelstelling omvat zoveel mogelijk uit eigen middelen te halen om de energie- en de CO2 uitstoot te reduceren.

Dat doen we onder andere door het huidige elektrisch gereedschap in de komende jaren uit te breiden met nog meer energiebesparende gereedschappen. Denkt u bijvoorbeeld aan elektrische schoffelapparatuur, bosmaaiers, bladblazers, heggenscharen en kettingzagen.

Daarnaast zorgen we ook voor een ‘verjonging’ van ons machinepark. Zo is er in het afgelopen jaar volop geïnvesteerd in een aantal nieuwe bedrijfswagens, machines en vrachtwagens. Oudere dieselmachines proberen wij daarbij nog zo min mogelijk te gebruiken, omdat de uitstoot daarvan veel hoger is.

Eveneens zullen wij o.a. het dieselgebruik en de CO2-uitstoot structureel (maandelijks) in kaart blijven houden, zodat we steeds beter weten wat onze machines uitstoten en verbruiken én zijn we in staat om hier snel op in te spelen.

Energiebesparing Allgroen bv

Naast de besparing op CO2, zullen wij ook energiematig gaan besparen. Het meeste verbruik komt namelijk van ons kantoor. Om te beginnen wil Allgroen bv de werkloods volledig van ledverlichting voorzien.

Daarnaast wil Allgroen bv de bestaande led verlichting in het kantoor uitbreiden voor het gehele kantoor. Zo hopen we in 2022 een reductie van 25% te bewerkstelligen ten opzichte van 2019.

Participatie sectorinitiatief CUMELA

Om de certificering te mogen dragen hebben we tot slot aangetoond dat onze organisatie intern structureel over haar energiebeleid communiceert en dat wij daarnaast ook actief deelnemen aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2 reductie. Meer daarover leest u hieronder:

Al een aantal jaar is Allgroen aangesloten bij brancheorganisatie ‘’Cumela’’. In verband met certificatie voor de CO2 Prestatieladder wordt er door Allgroen deelgenomen aan een sectorinitiatief, welke voldoet aan de eis van de CO2 prestatieladder (3.D.1).

Het doel van deelname aan een initiatief is om, binnen het eigen bedrijf en in de sector, te komen tot reductie van energieverbruik en beperking van de CO2 uitstoot. Cumela is een organisatie voor ondernemers in de groen, grond en infra. Als brancheorganisatie organiseert Cumela het sectorinitiatief ‘’sturen op CO2’’.

Dit zijn twee actieve bijeenkomsten per jaar, waarbij er tijdens iedere bijeenkomst een bijdrage geleverd wordt door een externe deskundige met betrekking tot CO2 prestatiemanagement. Deelname aan het sectorinitiatief moet Allgroen ondersteunen bij het realiseren van de reductiedoelstellingen.

Gedurende de bijeenkomsten wordt er informatie tussen de aangesloten leden in de werkgroep uitgewisseld over de individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang. De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn zo gekozen dat alle invalshoeken van de CO2 Prestatieladder aan bod komen: www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2.

Dé partner voor een duurzame groene buitenruimte

We zijn natuurlijk ontzettend trots dat we voldoen aan de eisen die de CO2-prestatieladder met zich meebrengt. Duurzaam werken heeft namelijk een prominente plek in onze organisatie. Zo zullen wij ons ook in de toekomst actief inzetten om uw duurzame uitvoerder in de groene buitenruimte te zijn (en natuurlijk te blijven).

Lees verder over het thema ‘Duurzaamheid‘ in onze organisatie.

Meer over de certificering CO2 prestatieladder te weten komen

Wenst u meer inzicht over de randgebieden waarvoor wij gecertificeerd zijn? Bekijk dan de officiële documentatie op onze ‘Kwaliteit, Veiligheid en Milieu’ pagina. Daar kunt u de officiële documentatie volledig inzien en downloaden.

Tevens bekijkt u daar ook onze andere certificering als groen, grond en infrabedrijf. Zo zijn we naast de prestatieladder ook ISO-9001 en VCA-gecertificeerd.

Voor vragen omtrent onze certificering, verwijzen wij u graag door naar één van onze medewerkers. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren te bereiken via de e-mail: info@allgroenbv.nl of per telefoon, via: 078 – 61 62 837.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant