Brancheorganisatie Cumela ondertekent de CROW richtlijn

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen De kans dat er kabels en leidingen beschadigen tijdens grondroeren is groot. In de nieuwe publicatie CROW richtlijn 500 wordt de informatie- en zorgvuldigheidsplicht nader uitgelegd ter voorkoming van (grond)schade.

Het gaat hierbij specifiek om het in kaart brengen van de risico’s en het lokaliseren van kabels en leidingen al vroeg in het proces, zoals in de ontwerpfase.

Onlangs tekende ook brancheorganisatie CUMELA de richtlijn.

Wat is de CROW richtlijn 500?

De CROW publicatie 500 publicatie dient als richtlijn voor ‘het voorkomen van schade door grondroeren.’ De richtlijn is in het leven geroepen om organisaties bewust te laten maken voor hun rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten.

CROW 500 slaat een brug tussen de wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project, vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase.

De richtlijn is een publicatie van CROW.

Crow is een onafhankelijke kennisorganisatie die investeert in kennis. Zij zoeken oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer, vervoer en werk en veiligheid.

Het doel van CROW

De nieuwe richtlijn geeft aan de handhavers handvatten om niet alleen de grondroerders aan te spreken op hun handelen, maar nu ook de hoofdaannemers, de opdrachtgevers en zelfs de initiatiefnemers.

Ook brancheorganisatie CUMELA Nederland overstag

Ook brancheorganisatie CUMELA heeft de richtlijn inmiddels ondertekend. Wim van Mourik, voorzitter CUMELA Nederland zegt hierover:

‘Eindelijk wordt onderkend dat het voorkomen van graafschade een verantwoordelijkheid is van de hele keten. Het gaat er niet om hoe we dat doen, maar dat we ons verantwoordelijk gedragen en er naar handelen. Van initiatief- tot gebruiksfase. Aan de voorkant van een bouwproces moet het gebeuren. Niet langer maar over de schuttinggooien, zo van: grondroerder of nog erger feitelijk graver red je er maar mee.’

Meer informatie

Meer informatie over de CROW richtlijn kunt u vinden op: www.crow.nl.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant