Allgroen neemt deel aan de CO2 prestatieladder, een initiatief dat vanuit brancheorganisatie Cumela is opgesteld. Inmiddels telt het initiatief zo’n 60 deelnemers. De norm vereist dat alle bedrijven aantoonbaar actief moeten deelnemen. Alle zestig bedrijven hebben tot nu toe door hun werkzaamheden binnen verschillende werkgroepen een zeer goede inhoudelijke bijdrage geleverd.

De themavelden die in het initiatief behandeld worden zijn:

  • Het nieuwe stallen; georganiseerd materieel stallen op het terrein van een cumela-collega-bedrijf
  • Gedragsverandering – gedragsbeïnvloeding van medewerkers
  • Technische toepassingen gericht op brandstofbesparing

De prestatieladder

De prestatieladder is een meetinstrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in hun eigen bedrijfsvoering.

De CO2-prestatieladder is oorspronkelijk door ProRail in 2009 ontwikkeld als selectiecriterium voor toeleveranciers in de spoorsector. Tegenwoordig is dit meetinstrument breder toepasbaar geworden. Ook wordt het toegepast door Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst, gemeenten en andere (semi)overheidsinstellingen.

Certificaat

Allgroen werkt momenteel hard om dit certificaat te bemachtigen. Over de huidige status kunt u meer lezen op de pagina: CO2-Prestatieladder.