Japanse duizendknoop Rotterdam

Japanse Duizendknoop rukt op in Rotterdam

We zien de Japanse Duizendknoop op steeds meer plekken in Nederland terugkomen. Van publieke plekken zoals op plantsoenen, in wegbermen en in parken, tot aan particuliere tuinen. Tot groot ongenoegen voor veel tuinbezitters én terreinbeheerders. Zo ook in Rotterdam, waar deze invasieve onkruidsoort steeds meer terrein wint.

Hoe kan de plant ineens oprukken in grote steden?

Hoe komen de planten ineens in Rotterdam terecht? Vaak door maaiwerkzaamheden of grondwerkzaamheden, waarbij dezelfde machines worden gebruikt. Soms wordt de plaag verspreid door het verspreiden van zaad, wat vaak het geval is bij de mannelijke plant. Al met al is de Japanse Duizendknoop een lastige plant om onder controle te krijgen.

De plant veroorzaakt namelijk veel schade. Aan elektriciteitshuisjes, door asfalt heen, langs tram- en spoorwegen, fietspaden, parkeerplaatsen en noem maar op. Allgroen bv zet zich voor veel opdrachtgevers in om de Japanse Duizendknoop te beheersen en daarmee voor u onder controle te krijgen. Dat doen wij op een aantal verschillende manieren.

Bekijk ook deze video van het AD.nl over de schade die de plantsoort aan kan richten.

Hoe gaat het bestrijden (of beheersen) van overwoekerende soorten bij Allgroen bv in zijn werk?

Bij Allgroen bv zetten wij nooit een maaimachine in om de Japanse Duizendknoop te snoeien. Wij graven de plant namelijk volledig uit met onze grote grondmachines. Vervolgens bestellen we speciale luchtdichte big bags. Hierin wordt de plant en de besmette grond in opgeslagen. Er kan geen zuurstof bij de plant komen, vanwege de dubbele plastic laag.

De big bags worden soms een aantal jaar opgeslagen om de plant (vanwege het zuurstofgebrek) te doden. Na een aantal jaar wordt de resterende inhoud alsnog verbrand bij een verbrandingsinstallatie. Er wordt daarbij altijd helder gecommuniceerd dat het om een overwoekerende onkruidsoort gaat. Zo kan de gekozen installatie hier veiligheidsmaatregelen voor treffen om eventuele verspreiding te voorkomen.

Bij het uitgraven kunnen kleine delen van grond of de plant mee vervoerd worden. Daarom zorgen we er altijd voor dat onze machines na het verwijderen van een invasieve soort op ons terrein grondig worden afgespoten en schoongemaakt. De resterende plantstukjes- of grondkorrels worden opgevangen in een greppel, waarbij de inhoud wordt opgevangen en wordt verbrand.

Ontdek onze andere 2 beheersingsmethodes, naast het uitgraven van de plant én het afvoeren van de besmette grond

Een andere methode, wanneer uitgraven niet mogelijk is, is om onze heet-water machine met speciaal ontwikkeld invasieve soorten reductie programma (ISRP) in te zetten. We ontvangen dan een specifiek behandelplan voor de plant op de specifieke standplaats. Zo is het terugdringen en daarmee het beheersen van de Japanse Duizendknoop haalbaar voor veel opdrachtgevers. Meer over deze vooruitstrevende techniek leest u hier.

Een derde methode, naast uitgraven en beheersen met heet water, is om de stengels van de plant chemisch te behandelen. Volgens de regulering anno 2019, mag dit enkel pleksgewijs én alleen de stengel van de plant. Dit om de biodiversiteit en het leefgebied van insecten en dieren te beschermen. Maar ook om het afvloeien van het gif naar het grondwater te voorkomen. Meer over de wetgevingen omtrent ‘glyfosaat’ leest u in dit bericht.

Schakel ons in tegen Japanse duizendknoop Rotterdam

We zetten ons actief in tegen de Japanse Duizendknoop Rotterdam. We indexeren vooraf eerst altijd een goede strategie om u zo snel mogelijk van het probleem af te helpen.

Bij invasieve overwoekerende onkruidsoorten zoals de Japanse Duizendknoop, Waternavel, Springbalsemien en de Reuzenberenklauw komt het vaak voor dat wij meerdere methodes en technieken inzetten. Dat is nodig om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Vermoedt u een overwoekerende onkruidsoort zoals de Japanse Duizendknoop Rotterdam? En zoekt u een oplossing voor dit hardnekkige probleem? Kom dan eens in contact met ons bedrijf en vraag naar onze dienst onkruidbeheersing. We helpen u met een stappenplan op maat.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant