chemische onkruidbestrijding

Verbod op chemische onkruidbestrijding nog steeds geldig in 2019. Wat kunt u nog wel gebruiken?

De berichtgeving omtrent het gebruik van chemische onkruidbestrijding (met de chemische stoffen Glyfosaat of Pelargonzuur) is in de loop van 2019 nog niet helemaal duidelijk in Nederland.

Er is veel informatie over dit onderwerp te vinden, maar ook veel tegenstrijdige berichten.

Wel is bekend dat er sinds 31 maart 2016 een geldig Europees verbod is ingegaan op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor de niet-landbouwsector.

Deze wetgeving geldt ook in Nederland. Dat betekent dat het gebruik van glyfosaat ten behoeve van particuliere én professionele doeleinden als onkruidbestrijding sinds 31 maart 2016 definitief verboden is.

Wat er allemaal voor u is veranderd met betrekking tot het gebruik van ‘Glyfosaat’ in het onkruidbestrijding middelen zoals RoundUp, leest u verder in dit bericht.

Sinds 2016 is Glyfosaat als chemische onkruidbestrijding verboden in de groenvoorziening én in tuinen.

Het Europese verbod op o.a. glyfosaat heeft gevolgen voor groenvoorzieners zoals Allgroen bv én ook voor u als particuliere tuinbezitter. Zo morgen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt voor de groenvoorziening in gemeenten.

Een uitzondering geldt op het bestrijden van onkruid in de petrochemische tak. Allgroen bv kent de specifieke veiligheidsregels omtrent het groenonderhoud op petrochemische ‘plant’. Hiervoor hebben wij de mogelijkheid om onkruid duurzaam te bestrijden zonder gebruik te maken van gas/ontbranding.

Maar indien dit de veiligheid in geding brengt, dan mogen wij als uitvoerder, en als uitzondering op de Europese regelgeving, pleksgewijs gebruik maken van chemische onkruidverdelgingsmiddelen.

Uitzondering op de Europese Regelgeving voor invasieve plantensoorten (exoten)

Ook is in 2018 de toepassing van het middel RoundUp uitgebreid. Deze uitzondering houdt in dat in ‘openbare groengebieden’ en in ‘particuliere tuinen’ wij als grootgroenbedrijf ook gebruik mogen maken van RoundUp, wanneer de opdrachtgever te kampen heeft met een invasieve onkruidsoort.

Invasieve onkruidsoorten zijn onkruiden die niet uit Nederland afkomstig zijn, maar die vanwege een gebrek aan natuurlijke vijanden, groengebieden overwoekeren en daarbij veel schade aanrichten. Dat maakt de bestrijding van deze onkruiden ontzettend lastig.

Een aantal voorbeelden van invasieve exoten zijn: De Japanse Duizendknoop, Springbalsemien, Reuzenbereklauw en Waternavel. Deze mogen vanaf 2018 dus pleksgewijs behandeld worden met RoundUp. De stengel van het woekerende onkruid wordt daarbij ingespoten. Het gaat hierbij alleen om bestrijding van holle stengel onkruiden.

Met deze methode, vaak toegepast in combinatie met andere (duurzame) bestrijdingsmethodes, wordt het onkruid onder controle gehouden of teruggedrongen. Een belangrijke regel bij de bestrijding van invasieve exoten is dat, bij het behandelen van de stengel, het chemische bestrijdingsmiddel te nimmer mag afvloeien naar het oppervlaktewater. Aangezien dit schade brengt aan de biodiversiteit én het grondwater.

De EU-richtlijn geeft tot slot aan dat wanneer bestrijding van onkruiden niet-chemisch mogelijk is, u aan deze manier van bestrijding voorrang moet geven.

Meer informatie over welke onkruidmethodes Allgroen bv in uw groengebied of in uw tuin mag toepassen vindt u bij onze dienst ‘onkruidbeheersing’. Enkele methodes passen wij ook toe bij het beheersen en terugdringen van invasieve onkruidsoorten.

chemische onkruidbestrijding

Springbalsemien

chemische onkruidbestrijding

Japanse Duizendknoop

Reuzenberenklauw

Welke middelen zijn er naast glyfosaat nog meer verboden?

Er is meer te vinden over de chemische stoffen die niet meer gebruikt mogen worden, net zoals de schadelijke stof glyfosaat. Zo mogen algenbestrijdingsmiddelen niet meer toegepast worden. Ook vetzuren waaronder pelargonzuur (waar het laag-risicomiddel Ultima uit bestaat) zijn verboden.

Let op: Volgens Rijksoverheid mag u huis, – tuin, – en keukenmiddelen zoals azijn, zout en chloor zeker niet gebruiken om onkruid te bestrijden. De effecten op het milieu zijn namelijk nog niet beoordeeld en kunnen schadelijk voor nuttige dieren en insecten in uw omgeving.

Alternatieve bestrijdingsmiddelen, zoals heet water en hete lucht, mogen juist wel te allen tijde gebruikt mogen in de openbare buitenruimtes en in uw tuin.

Welke (duurzame) bestrijdingsmethodes mag u nog wél gebruiken?

Een aantal opties die geadviseerd worden door ons groen, grond en infrabedrijf, omvatten:

  • Onkruid overgieten met kokend water of hete lucht

Kokend water is vaak de meest milieuvriendelijke oplossing. Het resultaat is ook direct zichtbaar. Door de hitte stollen de eiwitten in de plant. De geraakte delen beschadigen direct. Wanneer er voldoende water wordt gebruikt, kunnen zelfs de wortels beschadigen. Bij bijvoorbeeld een paardenbloem of wortelonkruid is het aan te raden om veel water te gebruiken.

Allgroen bv heeft speciale heetwater én hete lucht onkruidmachines in beheer. Deze kunt u nu ook huren, zowel voor professioneel als particulier gebruik.

U ontvangt een specialistische medewerker die de machine op een veilige wijze kan bedienen in verband met alle veiligheidseisen.

  • Het afdekken van oppervlakten

Door het afdekken van oppervlakten waar het onkruid overwoekerd, gaan de ongewenste planten vanzelf dood door lichtgebrek. Wanneer u een stuk landbouwzeil een periode lang laat liggen, vernietigt u bovendien de meest hardnekkige vormen van onkruid (denk aan heermoes, zevenblad, etc).

Tevens kunt u een laagje compost aanbrengen in de border (plantenperk). Compost is eigenlijk grond die is verhit en bevat daardoor geen onkruidzaden meer. Het onkruidzaad in de border zit dan te diep om te ontkiemen. Een laag van 5 cm is al voldoende om het onkruid te weren.

Wij volgen de actualiteit omtrent chemische onkruidbestrijding op de voet

Betreffende de actualiteit van dit onderwerp, en dan met name het gebruik van chemische onkruidbestrijding, is de nieuwsberichtgeving bij diverse Nederlandse instanties niet altijd even helder of transparant. Daardoor kan dit bericht in de in de loop der tijd afwijken van andere bronnen. Allgroen bv volgt de regelgeving en wetgeving omtrent chemische bestrijding op de voet en zal u regelmatig berichten over updates of wijzigingen. Blijf ons daarom volgen via onze website.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant