*NIEUW!* Ontdek ook deze nieuwe onkruidbestrijdingsmethode tegen invasieve soorten zoals De Japanse Duizendknoop, Springbalsemien en de Reuzenberenklauw! Een wetenschappelijke methode om hardnekkig onkruid te beheersen en onder controle te krijgen zodat u weer grip krijgt op de situatie!

Sinds 31 maart 2016 is het niet meer toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het verbod geldt alleen voor de niet-landbouwsector en met name voor particulier en professionele doeleinden. Voor groenvoorzieningen in gemeenten mogen er geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt.

UPDATE 2018: De toepassing van Roundup is onlangs uitgebreid. Voor ‘Openbaar groen’ en in ‘particuliere tuinen’ mag Roundup door pleksgewijze injecties in de stengel toegepast worden. Het gaat daarbij alleen om bestrijding van holle stengel onkruiden. Invasieve soorten zoals De Japanse duizendknoop, kunnen hiermee dus effectief worden bestreden. Meer hierover.

Geen glyfosaat voor particulier en professioneel gebruik

In de landbouw is het nog wel toegestaan om o.a. glyfosaat te gebruiken. In particuliere tuinen en op de openbare weg (gemeenten) is het inmiddels verboden. Het gebruik in particuliere tuinen betreft 5 % van het totale glyfosaat gebruik in Nederland.

Dat het verbod alleen geldt voor particuliere tuinen en de openbare weg is simpel: er zijn nog geen alternatieven die even goedkoop zijn of effectief zijn als Roundup.

Ook is de landbouw nog niet klaar voor bestrijdingsmiddelen zonder glyfosaat. In de particuliere tuin zult u echter verder moeten zonder. In sommige tuinen is dit geen enkel probleem, in andere tuinen kan dit best lastig worden.

Welke middelen zijn verboden?

De volgende middelen zijn verboden:

  • algenbestrijdingsmiddelen
  • vetzuren waaronder het pelargonzuur (waar het laag-risicomiddel Ultima uit bestaat)

Heet water en hete lucht mogen te allen tijde worden gebruikt.

Uitzonderingen op het verbod

Andere uitzonderingen op het verbod geldt voor bepaalde plant- en boomsoorten.

Zo mogen planten zoals de Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw nog steeds chemisch worden bestreden. U moet er hierbij nog steeds op letten dat de gebruikte middelen niet mogen afspoelen naar oppervlaktewater.

De EU-Richtlijn geeft verder aan dat wanneer de bestrijding niet-chemisch mogelijk is, u deze manier van bestrijding voorrang moet geven. Ook op terreinen waar niet-chemische technieken brandgevaarlijk kunnen zijn (zoals petrochemie) mogen onkruiden nog steeds chemisch worden bestreden.

Wat kunt u nog wel gebruiken / doen tegen onkruid?

Het spuiten van Azijn

Een goed alternatief voor het gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen is het gebruiken van azijn of schoonmaakazijn. Vernevelen verdient de voorkeur boven gieten. Zodoende stroomt het water niet naar de gewenste tuinplanten en zakt het niet de bodem in. Natuurlijk moet het vernevelen altijd bij droog weer gebeuren.

Azijn is volledig biologisch afbreekbaar en vernietigt alle bovengrondse delen van onkruid. Tevens werkt het tegen groene aanslag en mos.

Onkruid overgieten met kokend water

Kokend water is vaak de meest milieuvriendelijke oplossing. Het resultaat is ook direct zichtbaar. Door de hitte stollen de eiwitten in de plant. De geraakte delen beschadigen direct. Wanneer er voldoende water wordt gebruikt, kunnen zelfs de wortels beschadigen. Bij bijvoorbeeld een paardenbloem of wortelonkruid is het aan te raden om veel water te gebruiken.

Wist u dat Allgroen bv beschikt over milieuvriendelijke hete lucht onkruid verdelgers? Ook voor beschikbaar voor verhuur: 

Onkruidverdelgers

Het afdekken van oppervlakten

Door het afdekken van oppervlakten, gaat onkruid vanzelf dood door lichtgebrek. Wanneer u een stuk landbouwzeil een periode lang laat liggen, vernietigd u al de meest hardnekkige vormen van onkruid (heermoes, zevenblad, etc).

Tevens kunt u een laagje compost aanbrengen in de border (plantenperk). Compost is verhitte grond waar geen onkruidzaad meer in zit. Het onkruidzaad in de border komt te diep te zitten om te ontkiemen. Een laag van 5 cm is al voldoende.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze medewerkers via info@allgroenbv.nl of bel met 078 61 62 837.

Geef uw onkruid opdracht aan ons door