Landelijk protocol voor Aziatische duizendknopen ook toegepast bij Allgroen bv

Het nieuwe landelijk protocol Aziatische duizendknopen geeft een uniforme aanpak voor het verspreiden én voorkomen van Aziatische duizendknopen. Daar valt ook de hardnekkige soort de Japanse Duizendknoop onder, die snel oprukt en voor overlast zorgt in openbare groengebieden en Nederlandse tuinen.

Onder de Aziatische Duizendknopen vallen in feite 3 algemene soorten. Dat zijn de Japanse duizendknopen, de Sachalinse duizendknopen en de Boheemse duizendknopen. Alle drie veroorzaken veel schade. Niet alleen aan de natuur, maar ook de infrastructuur, openbaar groen en bouwwerken krijgen veel te voorduren. De soorten verspreiden zich eenvoudig via stengeldelen en wortelstokken.

We zien alledrie de soorten vaak terug in wegbermen, dijken, beekoevers, plantsoenen, taluds langs watergangen en op plekken waar puin of tuinafval is gestort.

Omdat de soorten lastig te bestrijden zijn én eigenlijk niet definitief uit te roeien zijn, is het belangrijk om te zorgen voor een effectieve aanpak om deze invasieve onkruidsoorten te ‘beheersen’. U krijgt dan grip op het probleem en u houdt het onkruid in toom, zodat verdere verspreiding (en schade) wordt voorkomen.

Het nieuwe landelijke protocol is in het leven geroepen om u als opdrachtgever daar zo goed mogelijk bij te helpen.

We lichten hieronder kort de manieren toe, waarbij Allgroen bv één van de Aziatische Duizendknopen beheerst en daarbij verdere schade voorkomt.

Voor een compleet overzicht van de mogelijkheden om invasieve onkruidsoorten te beheersen per gebied, verwijzen we u graag door naar de originele bronvermelding van dit artikel via: ‘www.bestrijdingduizendknoop.nl’. U vindt daar alle bronbestanden terug.

Belangrijke informatie bij het inhuren van een groenbedrijf

Voor het verwijderen of beheersen van een Aziatische Duizendknoop

Het is wenselijk om als opdrachtgever een groenbedrijf of hoveniersbedrijf te vragen om een specifiek plan van aanpak. Daarin staat weergegeven hoe het bedrijf verdere verspreiding van de Aziatische Duizendknoop tegengaat.

Bij Allgroen bv stellen we zo’n plan bij herkenning van een Aziatische Duizendknoopsoort direct op, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Ook zijn wij in staat om aan te tonen dat we een instructie hebben gevolgd voor het herkennen van of werken met duizendknoop en/of andere exoten.

Voor onderhoud en/of aanlegwerkzaamheden aan locaties met een duizendknoop stellen we een risicoanalyse op. Daarbij bieden we de volgende opties aan:

  • Niets doen;
  • Het beheersen van de duizendknoop via één van deze mogelijkheden
  • en/of het proberen te verwijderen van de duizendknoop.

We geven daarbij een advies af met een risicoanalyse, zodat u als terreinbeheerder of opdrachtgever volledig op de hoogte bent van de mogelijkheden en de daaraan gekoppelde risico’s.

Gaan we werkzaamheden uitvoeren van een terrein waarbij één van de 3 Aziatische duizendknoop soorten aanwezig zijn? Dan zullen we de volgende protocollen uit ‘het Landelijk Protocol’ vanzelfsprekend volgen:

  • Gebruik voor het maaien van duizendknooplocaties een maai-zuigcombinatie of bij handmatig maaien een zeis. Een maaibalk met directe afvang of een bosmaaier met zaagblad zijn ook geschikt.
  • Maak al het gebruikte materieel (machines, gereedschappen, kleding, etc.) ter plekke schoon met een bezem of stoffer na maaien van duizendknopen.
  • Het maaisel waar duizendknoopresten in voorkomen, moet direct afgedekt of afgevoerd worden om verwaaien te voorkomen. Allgroen bv gebruikt hiervoor meestal speciale big bags om het materiaal ook luchtdicht te verpakken.
  • Het maaisel waar duizendknoopresten in voorkomen moet worden afgevoerd naar een Erkende Verwerker Invasieve Exoten. Ook hierbij geven we duidelijk aan dat het restafval afkomstig van een invasieve onkruidsoort, zodat de afvalverwerker de juiste protocollen kan volgen om het materiaal te vernietigen.
  • Allgroen bv zal bovendien (in overleg met de opdrachtgever) na de werkzaamheden regelmatig controleren of het desbetreffende gebied bijgewerkt moet worden met eventueel aangepaste beheersingsmethodes om het invasieve onkruid zo veel mogelijk terug te dringen.

Terugdringen van invasieve onkruidsoorten

Met een heetwatermachine met softwaresysteem (ISRP)

Eén manier die we gebruiken om invasieve onkruiden, waaronder de Japanse Duizendknoop, terugdringen is door gebruik te maken van een heetwatermachine met speciaal softwareysteem. Daarmee krijgen onze hoveniers direct toegang tot bruikbare, wetenschappelijk methodes per plantensoort. Met deze ‘databank’ indexeren we het groeigedrag, de behandelmethode en ontvangt u als opdrachtgever een uitgebreid behandelplan.

Het systeem geeft ons een leidraad met bijbehorende planning. Op basis van dit systeem geven we u een frequentie waarmee we de invasieve onkruidsoort behandelen met heet water. Daarbij komt het voor dat we wekelijks of maandelijks moeten terugkeren naar het gebied om de plant te behandelen.

Deze vorm van uitroeiing is zeer vooruitstrevend in de omgeving van Zuid-Holland. En nu ook te gebruiken bij het beheersen van Aziatische Duizendknopen. Wilt u meer te weten te komen over deze manier van onkruidbestrijding? Kom dan met ons in contact via dit formulier op onze website.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant