mini-bossen

Waarom mini-bossen helpen tegen de gevolgen van het klimaat

Wanneer we ons op het klimaatbeleid focussen gaat de aandacht vaak uit naar de grote bossen. Maar de mini-bosjes tussen de stedelijke gebieden in worden daarbij vaak overgeslagen.

Echter is het zonde om deze kleinschalige bosrijke gebieden, niet mee te tellen als middel tegen de gevolgen van het klimaat, want ze leveren zoveel op voor de samenleving.

Wat zijn mini-bossen?

Mini-bossen zijn kleinschalige bosrijke gebieden van ongeveer een halve hectare groot tot maximaal 3 hectare groot. Het vormt een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. In zo’n tiny forrest kunnen Nederlanders de natuur ontdekken.

Versnipperde mini-bosjes komen steeds vaker voor. U vindt ze bijvoorbeeld zowel in stedelijke gebieden als op het ‘platte land’. Er zijn in Nederland al meer plannen om mini-bossen aan te leggen. Zo heeft het IVN als doel om voor 2021 minimaal 100 tiny forests planten in 24 gemeenten. De eerste aanlegprojecten daarvoor zijn in 2018 al uitgevoerd in 12 gemeenten.

Voor 2020 worden in Zuid-Holland in de komende 3 jaar enkele mini-bossen gerealiseerd. Lees daarvoor het artikel: ‘16 nieuwe Tiny Forest partnergemeenten in Zuid-Holland’ van IVN Natuureducatie.

Kleine bossen vindt u niet alleen tussen verstedelijken gebieden in, maar zeker ook in parken, tussen wegen, langs het spoor en tussen landbouwpercelen. Dat maakt het een aantrekkelijke investering voor gemeentes.

mini-bossen
mini-bossen

De voordelen van mini-bossen

Als we kijken naar de biodiversiteit van de tiny forests zien we dat de mini-bossen minder planten- en diersoorten herbergen dan gewone bossen. Vooral geïsoleerde bossen hebben een beperkte biodiversiteit, ook omdat ze niet onderling verbonden zijn met andere natuurgebieden.

Wanneer er gekeken wordt naar de ecosysteemdiensten, zien we echter veel meer voordelen als we mini-bossen vergelijken met gewone bossen. Zo geven mini-bossen veel terug aan de samenleving, waaronder:

  • temperatuurregulering en vochtigheid regulering;
  • zo ook het opvangen en bufferen van overvloedige neerslag;
  • mini-bossen zorgen ook voor de filtertering van het grondwater en de lucht;
  • en ze bieden een nuttig leefgebied voor insecten bij de bestuiving;
  • tot slot dienen mini-bossen als recreatiegebied voor buurtbewoners.

Let bij het ontwerp van de tiny forests goed op het volgende: zorg er bijvoorbeeld voor dat er meerdere boomsoorten door elkaar worden geplant. Dit zal het uitbreken van boomziektes en -plagen tegengaan en maakt het bos veel veerkrachtiger.

Al met al is de planeet al snel gebaat bij meer bos, hoe klein dan ook.

IVN Natuureducatie

Meer weten over deze tiny-forrest of mini-bossen in uw gemeenten? Kijk voor alle actuele informatie omtrent tiny-forrests eens op de website van IVN Natuureducatie.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant