klimaatadaptief

Uw achtertuin ook klimaatadaptief maken? 7 Tips!

Veel tuinbezitters willen wel maatregelen nemen tegen wateroverlast, maar weten niet zo goed wat ze moeten doen. Water retentie is een belangrijk onderdeel van uw openbare of privétuin. En vergt de nodige aandacht. Vooral als we kijken naar de ontwikkelingen van het klimaat. Hevige regenbuien, stormen en wind hebben een grote impact op de kwaliteit van uw tuin. Dan is het fijn als al dat overtollige water snel weg kan stromen.

Hoe maakt u dat waar? Door bijvoorbeeld wadi’s of drainagebuizen aan te leggen. Ook rekening houden met het type grond en een goede balans creëren tussen bestrating en groen zijn elementen waaraan u kunt werken.

klimaatadaptief

Klimaatadaptief tip 1.0 | Plaats een wadi of kies voor infiltratiekratten

Een wadi wordt vaker in een grote tuin geplaatst dan in kleine tuinen. Dat komt omdat er hier meer ruimte voor nodig is. Een wadi is een milieuvriendelijk systeem om overtollig regenwater af te voeren. Het water wordt namelijk niet afgevoerd via het riool, maar wordt op natuurlijke wijze weer onderdeel van het grondwater. Dit gebeurt via goten, die worden uitgegraven. Deze leiden het water als het ware naar lager gelegen gebied, waar een speciaal infiltratiesysteem is geplaatst. Hier kan het water afvloeien in de bodem.

Wanneer het veel regent blijft er dus altijd wat water in het gebied staan. Het plaatsen van een wadi is een goedkope, aantrekkelijke optie om de waterhuishouding van uw (bedrijfs)tuin te verbeteren.

Infiltratiekratten worden geplaatst als u te maken heeft met waterproblemen. Die ontstaan doordat het water niet goed weg kan stromen in de bodem. De kratten zijn gemaakt van kunststof en voorkomen het dichtslibben van grond.

Ze hebben een grote opslagcapaciteit, waardoor er meer regenwater ‘gebufferd’ kan worden voordat het wegstroomt in de bodem. Niet alleen worden ze vaak geplaatst in tuinen, maar ze worden ook op grotere schaal toegepast. Bijvoorbeeld onder sportvelden, parkeergarages en in woonwijken.

regenwater

Klimaatadaptief tip 2.0 | Kies voor een goed, werkend drainagesysteem

Drainagebuizen zijn ideaal om uw perceel waterdoorlatend te maken. Let hierbij goed op of dat de buizen de hoeveelheid water aan kunnen en niet vastlopen.

Voor een goed, werkend drainagesysteem worden er sleuven in de grond gegraven, waarin de buizen worden aangebracht. Hierna wordt er zand geplaatst, die de doorstroming van water bevorderd. Voor het plaatsen van een goed systeem, adviseert Allgroen bv u graag verder.

We kijken bijvoorbeeld of de grondsoort geschikt is voor het drainagesysteem en rekenen door hoe ver de buizen uit elkaar moeten liggen. Ook is een drainagesysteem mogelijk in uw oprit, voortuin, achtertuin en rondom uw perceel. Kom voor meer informatie over afwatering met ons in contact.

Klimaatadaptief tip 3.0 | Sluit de regenpijp af en hergebruik het water

Om bij een hevige regenbui minder druk op het plaatselijke riool te veroorzaken is het verstandig om de regenpijp af te koppelen. Niet alleen helpt u het riool een handje, aangezien schoon regenwater niet opnieuw gezuiverd hoeft te worden, maar u draagt bij aan een beter, duurzaam watersysteem.

Ook kunt u ervoor kiezen om het regenwater op te slaan in een regenton. Hierdoor heeft u extra (gratis) water, wat u weer kunt hergebruiken. Bijvoorbeeld extra water voor uw tuin in tijden van droogte. Of om uw auto te wassen.

Houd uw voeten droog!

Per huishuiden of organisatie is het verschillend welke manieren wel of niet passen om regenwater op te vangen en weg te leiden. Daarom geven we graag een persoonlijk advies om de beschikbare opties met u door te nemen. Zo kunt u voor uzelf de beste keuze maken.

Wenst u ook een persoonlijk adviesgesprek? Kom in contact met Allgroen bv over de mogelijkheden van drainage en regenwateropvang. We helpen zakelijke én particuliere klanten met een fijne, groene leefomgeving.

Klimaatadaptief tip 4.0 | Ga voor een natuurlijke vijver

Overtollig water opvangen gaat heel gemakkelijk met een vijver. Zorg er dan ook voor dat de kaders van de vijver natuurlijk overlopen in de rest van uw tuin. Dat kan door speciale matten of begroeiing te plaatsen en te kiezen voor een brede oeverrand. Door de vijver iets lager te plaatsen dan de rest van de tuin, stroomt overtollig regenwater natuurlijk af naar het vijverwater.

U moet hierbij wel rekening houden dat er ook ‘afval’ mee kan stromen naar uw vijver. Denk bijvoorbeeld aan losse bladeren, zand of insecten. U zult de vijver daarom goed moeten onderhouden.

klimaatadaptief

Tip 5.0 | Een goede groen/ straat balans creëren

Heeft u alleen maar bestrating op uw perceel? Dan is het heel moeilijk voor het water om de bodem te bereiken. We adviseren normaliter een verhouding van 2/3 groen en 1/3 bestrating. Heeft u liever meer bestrating? Kies dan voor waterdoorlatende bestrating om de impact van wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

Waterdoorlatende verharding heeft als voordeel dat het meer ruimte biedt aan een natuurlijk bodemleven. Ook zorgt het ervoor dat sommige materialen minder heet worden in de zomer. Maak bij het terras bijvoorbeeld gebruik van rasters met daarover een grindlaag. Zo spoelt het water eenvoudig weg.

Tip 6.0 | Kies voor een groen dak!

Een groen dak op uw garage, woning of schuur is een zeer duurzame oplossing om regenwater op te vangen. Niet alleen zijn ze een bron van voedingsstoffen voor vogels en insecten, ze houden het vertrek ook koel. En dat is vooral in de zomer heel prettig. Er zijn allerlei soorten groene daken beschikbaar om aan te leggen. Echter biedt een professioneel aangelegd groen dak de garantie op een lange levensduur van jouw dakbedekking.

Klimaatadaptief tip 7.0 | Groene hagen in plaats van hekwerk

Heeft u een houten schutting? Denk er over na om een deel van de schutting te vervangen voor hagen en struiken. De bladeren helpen met het verdampen van water en zorgen ze voor een effectieve waterhuishouding. Ook rekken, waaraan u groen kan laten groeien, zijn een goed alternatief om uw tuin klimaat adaptief te maken. Ze bieden beschutting, zorgen voor meer biodiversiteit en zijn een schuilplaats voor allerlei insecten.

regenoverlast

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant