Het is week van de teek!

Het is de jaarlijkse week van de teek. In deze week wordt er extra aandacht en bewustwording gevraagd voor het gevaar van een tekenbeet. Voornamelijk de ziekte van Lyme is een groot risico die een teek met zich mee brengt.

Wanneer u veel werkt in groenvoorziening, grasland of tuinen, moet u regelmatig stilstaan bij het risico van teken. Ook werkgevers dienen het uitvoerende personeel goed in te lichten.

Wat kunt u doen om Lyme als beroepsziekte te voorkomen?

Voorkom Lyme als beroepsziekte

Als werkgever kunt u een aantal maatregelen nemen om de ziekte van Lyme te voorkomen.

  • Maak een gedegen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met een weergave van het aantal risicogebieden. Geef tevens weer welke werkzaamheden extra risico opleveren.
  • Maak een gericht Plan van Aanpak en bepaal binnen de organisatie welke personeelsleden verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van tekenbeten.
  • Licht uw personeelsleden op tijd in over hoe zij een tekenbeet kunnen voorkomen of behandelen.
  • Zorg dat uw personeelsleden beschermde bedrijfskleding dragen die insecten weren tijdens de werkzaamheden.

Wat kunt u zelf doen?

  • Controleer altijd zelf uw kleding op teken nadat u de buitenwerkzaamheden heeft afgerond.
  • Bent u gestoken? Verwijder de teek van het lichaam binnen 24 uur. De kans op besmetting is hierbij het kleinst. U kunt een puntig pincet gebruiken, een tekentang of een tekenlepel. Na verwijdering kunt u de wond schoonmaken met jodium of alcohol.
  • Noteer altijd de datum wanneer u door een teek bent gebeten. Noteer tevens de plaats waar de teek zich op het lichaam bevindt.
  • Vertrouwt u de situatie niet helemaal of kunt u de teek niet zelf verwijderen? Schakel dan zo snel mogelijk uw huisarts in.

Week van de Teek is opgezet door een aantal samenwerkende organisaties, zoals De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten, FNV, Stigas, RIVM, GGD Nederland, en Natuurmonumenten.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp bij www.weekvandeteek.nl.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant