Aanleg parkeerplaats wooncomplex ‘Koningshof’ te Zwijndrecht

Op wooncomplex het Koningshof aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is Allgroen bv gestart met het aanleggen van de parkeerplaats. Zo zijn we onder andere bezig met het aanleggen van symmetrische parkeer- en groenvakken. De renovatie van het hele terrein, vanaf het grondwerk tot aan de afwerking, zal worden uitgevoerd door Allgroen bv. Het straatwerk wordt daarbij gerealiseerd door een partnerbedrijf uit de regio.

Lees in het bijzonder welke werkzaamheden Allgroen bv onlangs op het Koningshof te Zwijndrecht heeft gerealiseerd.

Infiltratiekolken voor een goede afwatering

Wie na de sloop van de ‘Koningskerk’ uitkeek op dit stukje land, zag al jaren een vervallen ‘bouwput’ met plassen vol water en wilde natuur. Allgroen bv is voor de aanbouw van het nieuwe sociaal woningbouwcomplex al eerder ingeschakeld voor het herstellen van de grond. In 2017 was op dezelfde plek op natuurlijke wijze een vijver ontstaan, die ruimte bood aan kikkers en kleine organismen.

De bouwgrond was door de jaren heen vatbaar geworden voor overtollig regenwater, waardoor drainage ook nu extra belangrijk is. Op de binnenplaats hebben we daarom gekozen voor zogeheten ‘infiltratiekolken.’ Deze ‘kolken’ werken feitelijk hetzelfde als een ‘put’, maar hebben het voordeel dat er veel gaten aan de zijkanten zijn geplaatst. Daardoor kan het water extra snel de bodem in filtreren.

Wooncomplex ‘Koningshof’ te Zwijndrecht

De ontwerpplannen van de parkeerplaats

Het ontwerp van de symmetrische groen- en parkeervakken.

Het ontwerp van de symmetrische groen- en parkeervakken.

Realisering symmetrische parkeer- en groenvakken

Vanaf de terrassen van het sociaal woningbouwcomplex realiseren we langwerpige groenstroken. Daarna wordt er een wandel- en looppad geplaatst. Deze valt tussen een groenstrook, welke tegen de gerealiseerde parkeervakken ligt. In dit laatste groenvak plaatsen we groene hagen en worden diverse bomen ingeplant met ‘bomengranulaat.’

Bomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties zoals wegen, fietspaden en parkeerplaatsen, zodat de wortels van de bomen geen schade aan het nieuwe wegdek veroorzaken.

Parkeervakken met grasbetontegels

Rondom de bomen zullen we parkeervakken aanleggen met grasbetontegels. Grasbetontegels bevorderen de doorstroming van water in de bodem én ogen bovendien zeer natuurlijk. We verwachten het straatwerk eind juli 2020 op te leveren.

Om de parkeervakken te verwezenlijken wachten we momenteel nog tot de volledige binnenplaats is geruimd. Achter op de binnenplaats van het woningcomplex Koningshof, staat nog een wit gebouw. Deze zal de komende weken waarschijnlijk gesloopt worden.

Beplanting wooncomplex ‘Koningshof’ te Zwijndrecht

In het najaar van 2020 zal het team van vakkundige hoveniers en boomverzorgers terugkeren in de binnenplaats van wooncomplex ‘Koningshof’ te Zwijndrecht om het plantwerk te voltooien. Deze kunnen we in de zomerperiode niet meer inplanten, omdat de meeste planten dan in hun groeiperiode zitten.

We werken de binnenplaats intussen verder af met hoge lantaarnpalen met duurzame ledverlichting. Bekijk hieronder de foto’s van de voortgang van de werkzaamheden bij wooncomplex ‘Koningshof’ te Zwijndrecht:

Meer te weten komen over dit project?

Wenst u meer te weten te komen over de werkzaamheden van dit project? Vul het contactformulier in op onze website om snel met Allgroen bv in contact te komen.

Lees ook onze eerdere berichtgevingen over het terrein aan de Koninginneweg in Zwijndrecht terug: