Braakliggend terrein Zwijndrecht getransformeerd tot bouwgrond

Het Koningshof in Zwijndrecht is toe aan grondig onderhoud. Het gebied is door de jaren heen veranderd in een braakliggend terrein. Na het afbreken van het kerkgebouw, is het terrein niet meer aangeraakt. Daardoor is er een natuurlijke vijver ontstaan. Afgelopen maanden is Allgroen bv bezig geweest met het herstellen van de grond.

Het herstellen van de grond is nodig omdat de gemeente de plannen voor een nieuw appartementengebouw (van circa 10 bouwlagen) heeft vrijgegeven. De bouw wordt in het najaar van 2018 uitgevoerd door een gerenommeerd bouwbedrijf.

Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof

Leefomgeving kikkers

Voorafgaande aan de werkzaamheden is er door Allgroen bv grondig onderzoek uitgevoerd. Dit in het kader van de Wet Natuurbescherming (Voorheen Flora & Fauna Wetgeving). De natuurlijke gecreëerde vijver bood een comfortabele leefomgeving voor talloze kikkers. Deze kikkers zijn door Allgroen bv gevangen en in een andere vijver uitgezet. Zo voldoen wij aan de belangrijkste kernwaarde uit de Wet Natuurbescherming, namelijk: Bescherming en behoud van de staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten.’

Uit het onderzoek kwam overigens naar voren dat er geen nesten of beginnende nesten van vogels, zwanen of eenden aanwezig zijn. Allgroen bv heeft de vijver na de uitkomst van het onderzoek leeggepompt. De begroeiing is met behulp van een trekker met maaibak en graafmachine weggehaald.

Bouwgrond Zwijndrecht
Bouwgrond Zwijndrecht
Bouwgrond Zwijndrecht

Herstellen grondgebied bouwgrond Zwijndrecht

Voor het bouwbedrijf heeft Allgroen bv zorg gedragen voor het vlak maken van de ondergrond. Daarvoor hebben wij o.a. een 16 Tons rupskraan ingezet. Een vlakke ondergrond is nodig zodat het bouwbedrijf voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zoals het maken van sonderingen. De grond is inmiddels op bouwput hoogte geheel afgegraven en ernaast in een depot gezet. Daarbij is de grond bemonsterd. Vervolgens zal de grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Grondverzet nodig?

Heeft u ook een grondwerk die grondig onderzoek vergt in het kader van de Wet Natuurbescherming? Allgroen bv helpt u snel op weg. Daarbij profiteert u van  uitstekende projectbegeleiding, calculatie, planning en uitvoering. Altijd met een professioneel resultaat. Schakel ons in voor grondverzet en vraag vandaag nog een prijs aan op maat.