Nieuw topdrainagesysteem in Molenveld Papendrecht

In het voorjaar van 2017 heeft Allgroen bv een nieuwe grasmat inclusief drainagesysteem aangelegd op het Molenveld in Papendrecht. Om de topdrainage uit te voeren, moesten we eerst 1,5 jaar wachten totdat de grasmat volledig was dichtgegroeid. Eind september, begin oktober konden we eindelijk aan de slag. We hebben een extra werkend drainagesysteem geplaatst, zodat al het overtollige water snel kan wegstromen.

Water zal nu geen enkel probleem meer vormen in het park.

Wat is een topdrainagesysteem?

In 2017 hebben we in het Molenveld park al een drainagesysteem in de grasmat aangebracht. Enkel moest afgelopen maand het topdrainsysteem nog worden geplaatst. Het zogeheten ‘topdrainagesysteem’ zorgt namelijk voor een nog beter doorlaatsysteem van overtollig hemelwater. Dit komt ten goede bij bijvoorbeeld een hoosbui. Dan valt er veel meer water dan het veld kan afvoeren en ontstaat er een plas bovenop de grasmat. Het water wilt ergens naartoe, maar kan door een slechte afvoer nergens heen. Dankzij het extra topdrainsysteem kan het water nu nog sneller worden afgevoerd.

Hoe werkt het afwateringsysteem?

De nieuwe toplaag is haaks op het huidige drainagesysteem geplaatst. Zo wordt er een speciaal ruitennet gecreëerd, die een open verbinding heeft tussen het maaiveld en het drainagabuizenstelsel. Door in de toplaag van de grasmat nieuwe sleuven te trekken, en deze te vullen met drainzand, kan het hemelwater snel doordringen tot de aangelegde drainage. Bovendien houdt het toegevoegde zand in de sleuven ook een deel van het water vast. Juist op plekken, waar vooraf weinig water bereikbaar was. De gehele oppervlakte van de grasmat is nu voorzien van voldoende water, als buffer om van te groeien. En komt niet meer met regelmaat onder water te staan.

Het verloop van het project

Het topdrainagesysteem is aangelegd met de hulp van een partnerbedrijf van Allgroen bv. Zij hebben speciale machines aangeleverd om het project tot een goed einde te brengen. Alle overtollige grond, wat we uit de sleuven hebben gehaald, is netjes afgevoerd. Na het plaatsen van de topdrainage is het grasveld geslepen en licht door gezaaid, om het in volle glorie te laten herstellen.

Wacht niet te lang!

Heeft u als gemeente, woningbouwvereniging of bedrijf ook last van een slecht afwatering op uw terrein? Drainage zorgt voor een goede doorloop van het overtollige water. Met het oog op de toekomst en door klimaatverandering is een goed afwateringsysteem essentieel. Voornamelijk om overlast -en daar bijkomende schade- te voorkomen. Schakel Allgroen bv in voor drainage, transport van uitgegraven grond en voor de aanleg van groenstroken. Neem contact op via de website. Er staat een betrokken team van deskundigen voor u klaar.

Meer opties ontdekken tegen wateroverlast? Lees ons artikel: ‘4 Duurzame oplossingen tegen wateroverlast.’