duurzaam schoolplein

3 Tips voor een duurzaam schoolplein

Met onze 3 tips creëert u zelf een duurzaam schoolplein. Kinderen doen steeds minder ervaring op van de natuur. Dit heeft een aantal oorzaken. Wat zijn de belangrijkste oorzaken? En wat kunt u als scholengemeenschap doen om dit te voorkomen?

Wij hebben drie tips op een rij gezet voor een duurzaam schoolplein.

Duurzaam schoolplein – Oorzaken geringe natuurervaring

De kinderen van nu blijven steeds langer op school, door de uitbreiding van de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Groen verdwijnt langzamerhand uit woonwijken en ouders hebben vaker angst voor de risico’s van het spelen in de natuur. Kinderen spelen dan ook steeds meer binnen. Hier hebben zij immers toegang tot tv’s, computers en mobiele apparatuur.

Een belangrijke bijkomend gevolg is dat het aantal kinderen met overgewicht in vlot tempo toeneemt. Dit heeft grote gevolgen voor o.a. de gezondheid, het verzuimpercentage en de mentale gesteldheid van kinderen.

Drie tips als solide basis voor de ontwikkeling van het kind

Allgroen bv wil een goede basis leggen voor de ontwikkeling van het kind. Dit hebben wij samengevoegd tot drie essentiële tips die u op uw school kunt doorvoeren:

1. Zorg voor een groene elementen op het schoolplein

Groen is goed voor de ontwikkeling van het kind. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt namelijk dat het concentratievermogen van kinderen na het spelen op een groen schoolplein toeneemt. Bovendien stimuleert een groen speelplein ook de sociale vaardigheden van kinderen.

2. Voeg groene speeltoestellen toe

Groene speeltoestellen geven mogelijkheid om te ontdekken hoe de natuur in elkaar zit. Deze duurzame speeltoestellen bieden gelegenheid tot ontspanning, nodigen uit om ‘iets te doen,’ zorgen voor veelzijdige beweging en lokken een gevarieerder spel uit.

Groene speeltoestellen bieden over het algemeen ook meer gelegenheid tot zintuiglijke ervaringen dan gewone speeltoestellen. Zo wordt het fantasievermogen gestimuleerd en de creativiteit van het kind geprikkeld.

3. Houd het schoolplein langer open

Het schoolplein staat in de top 3 van favoriete speelplekken. De meeste schoolpleinen zijn na sluitingstijd gesloten. Hierdoor hebben kinderen na schooltijd geen toegang tot het speelplein. Als gevolg moeten zij op zoek naar andere (veilige) speelplaatsen.

Door verstedelijking en afname van speelvoorzieningen in woonwijken, nemen de buitenspeelkansen van kinderen steeds verder af.

Houd uw speelplein langer open, als u het buitenspelen wilt stimuleren.

Wat kunt u nog meer doen?

Wij hebben een aantal elementen op een rij gezet die u kunt toevoegen aan uw huidige speelplein om deze duurzaam te maken:

  • Een bostuin: om kinderen kennis te laten maken met tuinieren.
  • Kinderboerderij: om kinderen kennis te laten maken met (kleine)dieren.
  • Een grasveld: zodat kinderen kunnen voetballen, rennen en spelen op een veld.
  • Speelbosjes: om te verstoppen of in te spelen. Ook toepasbaar als sierlijk effect.
  • Boomstammen: om op te klauteren en op te spelen.

Voeg meer groen toe aan uw locatie – Duurzaam schoolplein

Wij voeren al meer dan 30 jaar groenvoorziening en groenonderhoud uit voor verschillende scholengemeenschappen.

Allgroen bv is uw partner voor zowel de complete inrichting als het onderhoud van het schoolplein. Denk aan groenvoorziening, de aanleg van verhardingen, waterpartijen en constructies als speelvoorzieningen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via 078 – 61 62 837 of mail naar info@allgroenbv.nl.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant