Internationale dag van de Stad

Aandacht voor groen op Internationale dag van de Stad

Internationale dag van de Stad is het dit jaar op 30 oktober 2017. Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties om urbanisatie op de politieke agenda te krijgen. Niet alleen bestuurders en ambtenaren komen in Nederland samen, maar ook vertegenwoordigers in maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners. Allemaal werken ze aan de ontwikkeling van stedelijk gebied.

Internationale dag van de Stad – Samenkomst van disciplines

Disciplines op het gebied van economie, wonen, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, zorg, onderwijs en bouwen komen samen. Wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden worden in Utrecht onder de aandacht gebracht. Kortom: de grote opgaven voor steden en stedelijke regio’s van de komende decennia komen aan bod.

Wilt u alles weten over stedelijke ontwikkeling in binnenland? Dan is een bezoek aan dit evenement zeker de moeite waard. Meer weten? Kijk op www.dedagvandestad.nl.

‘Samen werken aan een gezondere leefomgeving en een groene stad’

Duurzaam groen

In het verleden waren ‘groen’ en ‘stad’ elkaars tegenpolen. Inmiddels wordt dat beeld steeds meer bijgesteld. Stap voor stap wordt de weg vrijgemaakt om verstedelijking en vergroening met elkaar te verbinden. Het belang van groen in de stad is aan het groeien. Bij Allgroen bv merken wij dit ook. Er komt steeds meer vraag naar duurzame toepassingen. Denk aan: groene dakbedekking, zorgeloos groen, het gebruik van enkel duurzame materialen en/ of een slimme indeling van de ruimte.

Rond 2050 zal meer dan 75% van de wereldbevolking in steden leven. Dat zal nieuwe eisen stellen aan de leefbaarheid in steden. Groen speelt een belangrijke rol in de stad van de toekomst. Niet alleen zuivert groen de luchtkwaliteit, ook beheerst groen de hittestress en stimuleert groen de algehele gezondheid en leefbaarheid van inwoners.

Internationale dag van de Stad
Internationale dag van de Stad

De stad van de toekomst

Groen komt steeds meer in verdrukking. Dat komt omdat er op een steeds kleiner oppervlak meer functies en activiteiten moet worden ingepast. Dat heeft niet alleen een nadelig effect voor inwoners, maar ook op dieren en planten. In de stad van de toekomst is groen de drager van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Een gezamenlijke inspanning van beleidsmakers, bedrijven en inwoners is dan ook wenselijk.

‘Een stad waarin gezondheid, leefbaarheid en welbevinden vanzelfsprekend is’

Duurzaam groen bij Allgroen bv

Allgroen bv zet zich effectief in voor een duurzame groene buitenruimte. We werken uitsluitend volgens duurzame stramienen. Niet alleen bij materiaalkeuze, maar ook tijdens de werkzaamheden. CO2-uitstoot, stank en geluidsoverlast worden nauwkeurig teruggedrongen. Daarnaast staan we continue stil bij de gevolgen op milieu, mens en dier. Bij het aanschaffen van nieuw materiaal of nieuwe machines wordt er altijd geïnvesteerd in een duurzaam product. Zo is Allgroen bv de allereerste in de Drechtsteden met een elektrische autolaadkraan.

Meer weten over ons beleid? Neem contact op voor meer informatie.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant