Bij het vergroenen van het bedrijventerrein is er nog altijd meer mogelijk

In Nederland worden veel bedrijventerreinen nog niet optimaal benut. Veel groen- en water ontbreekt nog altijd. Denk ik het bijzonder aan grasland, waterpoelen, vijvers, bomen, siergrassen en vaste planten.

Omdat bedrijventerreinen uit grote oppervlaktes bestaan en er veel werkverkeer is, vormt het een actief gebied. En valt daar juist nog veel winst te behalen op het gebied van vergroening.

Zo’n 98.000 hectare wordt nog onbenut in Nederland

Industrie, groothandel, nutsbedrijven en opslag. Deze bedrijven zijn de grootste spelers in de markt van totaal 3800 bedrijventerreinen. Alle terreinen samen hebben een totale oppervlakte van zo’n 98.068 hectare.

Omdat er veel mensen werken op deze locaties, is er veel meer mogelijk om deze gebieden actief te vergroenen. Zo wordt het ook voor de werknemers een plezierige omgeving.

Het vergroenen van bedrijventerreinen kan op de volgende manieren:

  • Het vergroenen van daken van bedrijfsgebouwen en loodsen;

  • Klimaatadaptief maken van het terrein;

  • Terreinen aanpakken met meer groen- en blauwstructuren;

  • Gebiedsruimte(s) tussen gebouwen vergroenen.

Nieuw boekje ‘Groene gezonde bedrijventerreinen’ van Stichting Steenbreek

Omdat veel bedrijventerreinen achter lopen in de vergroening, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Vaak weten bedrijven zelf ook niet wat er allemaal mogelijk is.

Daarom heeft Stichting Steenbreek samen met de provincie Zuid-Holland een handig boekje ‘Groene gezonde bedrijventerreinen‘ samengesteld. Daarin lezen mensen meer over de mogelijkheden van vergroening en de potentie van bedrijventerreinen.

De aanwezigheid van groen heeft een zeer positief effect op het welzijn van mensen. Daardoor pleiten wij ook al jaren voor een groene en vooral duurzame buitenruimte.

Het aanpakken van uw bedrijventerrein is mogelijk met Allgroen bv

Bij de totale renovatie -of gedeeltelijke aanpassing- van bedrijventerreinen, scholen, gezamenlijke buitenruimtes van woningcorporaties of zorginstellingen helpt Allgroen bv u verder. Zowel bij grootschalig aanleg als periodieke onderhoudswerkzaamheden.

Ook werken wij volgens de opgestelde regel- en wetgeving, waardoor ook bij hoog risico zoals bij de petrochemische sector.

Meer over groot groenaanleg/onderhoud leest u in dit bericht.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant