keuring speeltoestellen

Richtlijn voor veilig onderhoud aan uw speeltoetstellen

Als scholengemeenschap of (gemeentelijke)instelling wilt u dat de speeltoestellen voor kinderen veilig zijn én veilig blijven. Maar hoe kunt u deze het beste onderhouden?

Uit ervaring blijkt dat sommige scholen voor een groot deel afhankelijk zijn van vrijwilligers. Echter ontbreekt veelal voldoende expertise in onderhoud van groenvoorziening en/ of de inspectie van speelplaatsen.

Bij Allgroen zien we het belang van veilig gebouwde speelplaatsen die voldoen aan de juiste wet- en regelgeving en de relevante normen. Onlangs zijn onze medewerkers opgeleid tot welgevormde deskundigen van speelplaatsen.

Gevolgen niet naleven onderhoudsregels

Als gevolg van het niet naleven van (wettelijke)veiligheidsregels komt de veiligheid van spelende kinderen in het geding. Zo kan het voorkomen dat onderdelen afbreken of beschadigen als gevolg van gebrekkig onderhoud. Tevens kunnen toestellen omvallen. Tot slot komt het regelmatig voor dat ondergronden, die de val breekt, ontoereikend zijn of zelfs ontbreken.

De gevolgen voor kinderen zijn groot. Zij kunnen ten eerste lichamelijk letsel oplopen. Denk aan botbreuken, snijwonden, hoofdletsel of erger. Ten tweede kan er ook emotionele schade optreden.

U bent als beheerder van speeltoestellen verplicht ervoor te zorgen dat het toestel blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Maar hoe zorgt u hiervoor?

Hoe kunt zorgen voor veilige toestellen?

Openbare speelplekken kunnen te maken krijgen met van vandalisme, slijtage en weersomstandigheden die toestellen aan kunnen tasten. U kunt een externe partij inschakelen die de inspectie van de speeltoestellen voor u uit handen neemt.

U kunt gebruik maken van een partij voor de uitvoer van een inspectie en mogelijke reparaties. Let hierbij op de volgende vereisten:

1. Let op certificatie reparaties en controles

Kies voor een partij met medewerkers die in het bezit zijn van het certificaat Inspecteur Spelen-Basis. Met de opleiding inspecteur spelen-basis kunnen zij reparaties aan toestellen uitvoeren.

2. Let op certificatie voor beoordeling risico’s, advisering en regelgeving

Let bij het inhuren van een partij op een classificering Inspecteur Spelen-2 Ster. Opgeleiden mogen de speeltoestellen controleren, risico’s beoordelen en kennis uitbreiden met wet-en regelgeving, materialen en ondergronden.

Tevens kan een inspecteur spelen 2 ster advies uit brengen en blijft hij of zij eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de speelruimte. Hierdoor bent u verzekerd van een hoogstaande kwaliteit aan het onderhoud van uw speeltoestellen.

Allgroen bv volledig gecertificeerd

Allgroen bv heeft momenteel vier medewerkers in dienst met het certificaat Inspecteur Spelen-Basis. Eén medewerker heeft daarvan het certificaat Inspecteur Spelen-2 Ster in bezit. Wij zijn hiermee volledig gecertificeerd om onveilige situaties in uw speelplaats te signaleren en deze te verhelpen.

Kijk voor meer informatie bij onze dienst: speelvoorzieningen.

SVS-Register

U kunt zelf controleren of een medewerkers van een bedrijf de classificering mogen dragen. Bij voltooiing van een diploma wordt de medewerker opgenomen in het openbaar register en wordt deze dus voor u vindbaar. Kijk voor meer informatie op stichting veilig spelen.

Uw partner in speelvoorzieningen

Allgroen bv is uw partner voor de complete inrichting- als het onderhoud van speeltoestellen.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via 078 – 61 62 837 of mail naar info@allgroenbv.nl.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant