Sloten schoonmaken

Sloten schoonmaken? Alles wat u moet weten!

Zoekt u een partner voor sloten schoonmaken? Wanneer u kampt met slecht onderhouden sloten, komt dit de levenskwaliteit van organismen en dieren niet ten goede. Ook houden gevallen bladeren, een wildgroei aan kroos en te veel waterplanten de doorstroming van het water tegen.

Daarom is het belangrijk om uw sloten regelmatig te controleren en te onderhouden. Wist u dat er zelfs een onderhoudsplicht geldt voor u als sloot eigenaar? We bespreken in dit nieuwsbericht alles waar u als slooteigenaar rekening mee moet houden.

Pas op voor botulisme bij weinig onderhoud

Overwoekerende planten zorgen voor een slechte doorstroming van het water. Wanneer de temperatuur in de zomer dan ook ineens flink stijgt, zorgt dit voor een gevaarlijke situatie in de sloot. De sloot of vijver wordt namelijk langzaam zuurstofloos, waardoor dierlijk en plantaardig leven plots helemaal verdwijnt.

Ook bestaat er de kans dat er Botulisme ontstaat door de stof Botulinetoxine. Dit heeft als gevolg dat watervogels en vissen die in de sloot leven allemaal sterven. Daarnaast vormt Botulisme ook een gevaar voor de volksgezondheid. Met als gevolg een volledige ontzegging om de sloot te betreden. De sloot wordt dan afgezet en er kan niet meer gezwommen, gevist of gerecreëerd worden.

Botulisme is gevaarlijk voor mens en dier. Daarom adviseren wij u om jaarlijks meerdere keren per jaar uw sloot te controleren en tijdig in te grijpen wanneer uw sloot ‘dichtslibt’.

Een dichte sloot is bovendien gevaarlijk voor spelende kinderen!

Een dichte sloot, waarbij er bijvoorbeeld veel kroos drijft, vormt naast Botulisme ook een gevaar voor spelende kinderen. Zij zien immers niet meer waar het gras eindigt. Het komt vaak voor dat jonge kinderen per ongeluk de sloot in fietsen of rennen.

Het is dus ontzettend belangrijk om de conditie van sloten in de gaten te houden. Allgroen bv helpt u hier graag bij.

Er geldt een onderhoudsplicht voor sloot eigenaren

Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten, hebben de plicht de sloten goed te onderhouden. Bent u onverhoopt niet zelf in staat om uw sloot of waterpartij schoon te maken? Dan komt er graag een vakman van Allgroen bv bij u langs in Zuid-Holland om het werk uit handen te nemen.

Ook voor het onderhouden en verzorgen van sloten, polderdijken, taluds, duikers en stuwers rekent u op de vakbekwaamheid van Allgroen bv. Het is mogelijk om vaste afspraken te maken omtrent het onderhoud. Ook zijn we in te schakelen voor losse opdrachten in en rondom uw waterpartijen.

Sloten schoonmaken

Welke werkzaamheden in en rondom de sloot voeren wij uit?

Tijdens sloten schoonmaken en/of waterpartijen onderhoud, zorgen we altijd voor de volgende werkzaamheden:

  1. Maai- en snoeiwerkzaamheden langs de waterkant. In het bijzonder snoeien we overwoekerende planten en maaien we het gras. Hebben de bomen langs de waterkant ook onderhoud nodig? De boomverzorgers van Allgroen bv zijn in staat om alle bomen deskundig te snoeien.
  2. Begroeiing in sloten verwijderen. Overwoekerende planten, kroos en afval moet worden weggehaald in de sloot. Dat doen we met een maaiboot, zodat we dicht bij de beplanting kunnen.
  3. Takken, hekkel afval en andere materialen die de doorstroming van de sloot belemmeren moeten worden verwijderd en afgevoerd.
  4. Ook duikers moeten worden schoongemaakt, zodat het water goed kan doorstromen. Bagger en vuil hopen op in de duiker, waardoor deze zijn functie niet meer kan vervullen. Wij kunnen indien gewenst de duiker voor u reinigen door deze met (hoge) waterdruk schoon te maken.

Natuurlijk begrijpen we dat als u een groot perceel beheerd of bezit, u niet zelf in de weer wilt met het jaarlijkse onderhoud. Allgroen bv heeft daarom gediplomeerde vakmensen en eigen machines in beheer om het werk te vereenvoudigen. In ons eigen machinepark in Dordrecht hebben we tevens toegang tot specialistische machines, zoals een klepelarm, maaikorven, Volvo kranen en een minikraan.

Ook zijn onze vrachtwagens met laadbakken goed in staat om het restafval in grote mate af te voeren naar een groen of grondverwerker. Daarbij voeren we eventueel ook puin, funderingsmateriaal, zand of grond snel af.

Allgroen bv helpt u bij het grootschalig en kleinschalig onderhoud van uw waterpartijen. Of dat nu in een natuurgebied is, op uw eigen terrein, in een stadspark of gewoon in uw achtertuin.

Zowel zakelijke- als particuliere opdrachtgevers genieten van de veelzijdige diensten van Allgroen bv. En kiezen voor een betrouwbare partner voor sloten schoonmaken.

Sloten schoonmaken

Overwoekerende waterplanten bestrijden zoals Kroos

Heeft u te kampen met een overwoekerende waterplant zoals kroos? Dan hanteren we diverse technieken om de sloot weer in goede staat te krijgen.

Eén voorbeeld daarvan is dat we met buizen het ongewenste kroos bij elkaar verzamelen en naar de kant duwen. Vervolgens gebruiken we een kraan om het kroos uit de sloot te scheppen, met een zogeheten ‘weteringbak’. Deze schept het dan in een containerbak, zodat het daarna vervoerd kan worden naar onze groenverwerker.

Sloten schoonmaken. Wij zijn uw partner!

Houd uw groene leef- en/of werkomgeving veilig en verzorgd. Gewoon met de onderhoudshulp van Allgroen bv. We komen graag bij u langs in Zuid-Holland met het onderhouden van uw waterpartijen, taluds, kades, duikers, sloten en polderdijken. Vraag vandaag nog onderhoudswerk bij ons aan door op de onderstaande knop te klikken:

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant