VTA

VTA-inspectie Dordrecht

Op 11 februari 2016 heeft Allgroen voor onze opdrachtgever een VTA-inspectie uitgevoerd. Bij dit Visual Tree Assessment zijn er 13 bomen, 3 platanen, 3 beuken, 1 rode beuk en 6 kastanjebomen onderzocht. De doelstelling van het onderzoek is om te voldoen aan de wettelijke onderhoud- en zorgplicht en om mogelijk in te grijpen bij de onderhoudstoestand.

Hoe werkt een VTA-controle?

De boomveiligheidscontrole is uitgevoerd op basis van de VTA-methode volgens de theorieën van prof. Claus Mattheck. Daarbij is gelet op mogelijke mechanische verzwakkingen, welke kenbaar gemaakt worden door uitwendige symptomen. De te controleren boom is tijdens de controle, visueel rondom en van top tot teen bekeken.

Wanneer een boom geen bedenkelijke symptomen laat zien, wordt er een melding gemaakt dat er geen verhoogd risico is waargenomen. Hierbij wordt het onderzoek voor de betreffende boom meteen beëindigd.

Wanneer wij een boom aantreffen met verzwakkingssymptomen worden maatregelen geadviseerd. Wanneer er na uitvoering van de geadviseerde maatregelen de boom alsnog het predicaat ‘geen verhoogd risico’ krijgt, dan is er nadere inspectie noodzakelijk om voldoende uitsluitsel te geven. Naast het adviseren van maatregelen is ook de urgentie van het doorvoeren van maatregelen soms vereist.

Het VTA onderzoek in Dordrecht

Bij onze opdrachtgever op 11 februari 2016 in Dordrecht zijn de volgende conclusies geconstateerd.

De bomen zijn beoordeeld conform de VTA en er is geconstateerd dat er dood hout aanwezig is in de bomen.

Het dode hout is direct door onze boomverzorgers verwijderd. Dit fenomeen komt vaker in bomen van die leeftijd voor en levert verder geen gevaar meer voor de omgeving op.

Tevens is gebleken dat de kastanjebomen een bloedingsziekte hebben. Dit is in toekomstige jaren wel gevaarlijk. Bij de platanen is tijdens de snoei gebleken dat er massaria aanwezig is.

Allgroen heeft hier een passend advies met maatregelen op geschreven.

De Kastanjebloedingsziekte

De Kastanjebloedingsziekte staat sinds enkele jaren bekend als een boomziekte met dodelijk afloop. Er verschijnen in het begin eerst kleine roestbruine vlekken op de stam, ook wel ‘lek pits’ genoemd. Vervolgens breiden zij zich uit over de gehele stam en later ook in de kroon. Uit de vlekken komt een heldere vloeistof die snel verkleurt naar de kleur donkerbruin en wordt later stroperig van aard. De barst van de boom is onder de vlekken dan al aan het afsterven.

In de zomer stopt de vochtontwikkeling en drogen de vlekken tot ruwe, zwarte korsten. Herstel van aangetaste bomen is helaas nog niet waargenomen.

Massaria

Massaria is voor het eerst in 2007 in de gemeente Sittard Geleen aangetroffen. Vanaf die tijd heeft de ziekte zich verder door Nederland verspreid. Deze ziekte veroorzaakt een snel optredende houtrot in de takken van plataan, met als gevolg takbreuk. Dit kan, afhankelijk van de locatie van de boom, voor ernstige onveilige situaties zorgen.

De ziekte bevindt zich altijd aan de bovenzijde van de takken, waardoor het weernemen vanaf de grond vrijwel onmogelijk is. De bovenzijde van de tak sterft af en verzwakt de rest van de tak. Echter blijft de sapstroom intact waardoor de bladeren groen blijven. Het verzwakken van de takken kan in rap tempo toenemen. Binnen drie maanden na infectie kan tak breuk al optreden. Er is dan ook een noodzakelijke frequentie van controle gewenst.

Boomverzorging bij Allgroen bv

Wilt u meer informatie over onze VTA-inspectie of over boomverzorging? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@allgroenbv.nl of bel naar 078 61 62 837.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant