boom risico

Wanneer vormt uw boom risico?

Vormt uw boom risico? Voor uzelf of omwonenden? Bij Allgroen bv maken wij een verschil tussen zogeheten ‘attentiebomen’ en ‘risicobomen’. Niet alle bomen die een zichtbaar gebrek tonen, vormen namelijk een direct risico. Maakt u zich zorgen om de kwaliteit van uw boom? Of om de veiligheid van inwoners, omwonenden of passerend verkeer? Dan kan een zogeheten VTA-onderzoek u snel opheldering geven.  

Boom risico: wat is het verschil tussen een attentieboom en risicoboom?

Een attentieboom is een boom die een zichtbaar gebrek vertoond. Echter geeft dit gebrek nog geen aanleiding tot een verhoogd risico. Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek die wel een verhoogd risico vormen. In alle gevallen komt dat in tijde van de inspectie al naar voren.

Wanneer wij een boomonderzoek uitvoeren, analyseert onze European Tree Worker (ETW’er) de kwaliteit van uw bomen. In het adviesrapport ontvangt u passend advies. Niet alleen over de oorzaken, maar juist over de gewenste maatregelen en mogelijke gevolgen van de status van uw boom.

Ook omgevingsfactoren worden meegenomen in het rapport. Denk aan flora- en faunaontwikkelingen zoals de potentie voor bedreigde diersoorten of planten.

Wanneer vormt uw boom een acuut gevaar?

Acuut gevaar dreigt als uw boom of bomen:

 1. Risico vormen om personen te verwonden;
 2. Of risico vormen om eigendommen te beschadigen;
 3. En tot slot risico vormen voor andere bomen, zoals bij een snel vermeerderende ziekte.

Veel voorkomende factoren kunnen betrekking hebben op:

 • Wortelbreuk of stambreuk.
 • Een opengescheurde kruin of meerstammige bomen.
 • Een afgescheurde of hangende hoofdtak van de kruin, met als gevolg verminking van de stam.
 • Merkbare houtinrotting, dat zorgt voor instabiliteit van de boom.
 • Aangetaste schors en houtvezels door schimmels of zwammen.
 • Verzakking van de boom (instabiliteit).
 • Een volledig ingerotte en uitgeholde stam.
 • Ingerotte stamwonden.

Waar controleren wij op?

Allgroen bv controleert in het VTA-onderzoek op meerdere factoren. Wij inspecteren:

 • De zichtbare beworteling
 • De stamvoet en de stam van de boom
 • De takaanzetten en de takken
 • De algehele stabiliteit van de boom
 • De kroon, de schors en we controleren of de bast vlekken of breuken vertoond.
 • De aanwezigheid van schimmels of zwammen
 • De aanwezigheid van reparatieweefsel

Ook brengen wij het groeigedrag van uw bomen in kaart. Belangrijk daarbij is de vraag of de bomen nieuw of oude wonden vertonen. Er zijn verschillende wonden die zorgen voor aantastingen van de gezondheid van de boom. Daarnaast zijn er ook verschillende plagen of ziektes die de gezondheid kunnen aantasten. Indien er geen opvallende problemen zichtbaar zijn, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. Uw bomen vormen dan geen verhoogd risico.

VTA-inspectie sluit boom risico uit

Op basis van de boomveiligheidscontrole, sluiten we boom risico uit. We schrijven dan een passend advies op basis van de inspectie. Daarbij komen de beheersmaatregelen naar voren. Werkzaamheden zoals rooien, bestrijden van plagen, wegsnoeien dood hout, stabilisatie van de kroon of kroonverankering nemen wij mee in het advies. Soms kan ook het verrichten van nader onderzoek een conclusie zijn.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? En wilt u voor uw boom risico uitsluiten? Allgroen bv komt graag bij u kijken. Wij adviseren u om iedere 3 jaar een inspectie uit te laten voeren door een deskundig en gecertificeerd hoveniersbedrijf.  Zo weet u zeker dat uw bomen gezond zijn en gezond blijven.

Wilt u meer weten over wanneer u als boomeigenaar aansprakelijk bent voor schade? Lees dan eens ‘Boomeigenaar? Dan heeft u een zorgplicht!

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant