Indrukwekkende herinrichting rondom woningen Schiebroek | Rotterdam | Deel 2

Zoals vernoemd aan het einde van 2018, is Allgroen bv op het moment druk bezig met de werkzaamheden in Schiebroek (Rotterdam). In het grootschalig herinrichtingsproject dragen onze medewerkers zorg voor het ophogen van de wijk. In het verlengde hiervan worden zowel de tuinen, als de groenbestekken in de wijk door onze hoveniers gerenoveerd. Dit is nodig omdat de gemeente de riolering vernieuwen in de straten Meidoornsingel, Asserweg, Meijersplein-Zuid, Oppenheimstraat en de Naberstraat. Lees hier alle werkzaamheden terug die in 2018 zijn uitgevoerd.

De kapvergunning is in maart 2019 voor dit project in Schiebroek verleend

De kapvergunning voor de te rooien bomen is eind 2018 aangevraagd. De looptijd van het project liep enigszins vertraging op, omdat de kapvergunning langer duurde dan verwacht. Half maart is deze vooralsnog verleend, waardoor het project direct door Allgroen bv is opgestart. Met onze machines zijn alle planten, bosjes en bomen gerooid. Dit is met extreem veel zorgvuldigheid uitgevoerd. We willen namelijk zeker weten of er niet per toeval nog een vogelnest in één van de bomen aanwezig was.

herinrichting
herinrichting
herinrichting

Wij zorgen voor duidelijke en heldere afspraken tussen alle partijen

Heldere communicatie en contact tussen Allgroen bv, bewoners en omwonenden vinden we bij dit project uiterst belangrijk. Hiervoor hebben we een speciaal spreekuur in ons bouwdepot opgesteld. Inmiddels zijn er onderling afspraken gemaakt met de bewoners om aan het einde van deze maand weer een aantal achtertuinen te renoveren. De tuinen worden daarbij ontruimd. Persoonlijke spullen worden opgeslagen in de eigen opslagcontainer, die Allgroen bv speciaal in de wijk heeft geplaatst.

Moderne tuinontwerpen voor bewoners

De tuinen worden na het ontruimen opgehoogd met zand en grond. De terrassen worden, volgens het integraal ontwerp, betegeld met splinternieuwe tegels van 50 x 50 cm breed. De tegels hebben een antraciete kleur. Het looppad van de poort naar het terras zal bestaan uit grijze klinkers. Het terras zal modern ogen én tegelijkertijd ook rust uitstralen.

Onalledaagse schutting tegen inkijk

Zoals eerder genoemd komen er speciale schermen met gaas, waartegen hedera beplanting wordt geplaatst. Dit zal in de loop van de maanden door de schutting heen groeien, waardoor het niet mogelijk is om door het hekwerk heen te kijken. De binnenplaats wordt in deze maand, naast het renoveren van de achtertuinen, ook aangepakt. Hiervoor is het allereerste drainagesysteem al aangelegd. Zo hebben omwonenden niet veel last meer van overtollig water. Extra regenwater wordt geleidelijk door de bodem heen afgevloeid.

De allereerste nieuwe bomen zijn door de medewerkers van Allgroen bv aangeplant. Sommige exemplaren waren zelfs zo’n 10 meter hoog. Zij zullen niet alleen prachtig ogen, maar ook voldoende zuurstof afgeven, water vasthouden met hun wortels en verkoeling bieden bij een hoogstaande zon.

Bomen zijn altijd een goede toevoeging aan het straatbeeld of gewoon in de achtertuin. Zij vangen de gevolgen van een veranderd klimaat in een vroeg stadium op. Meer weten? Lees hier meer over duurzame beplanting.

Schiebroek
Schiebroek
Schiebroek
Schiebroek
Schiebroek
Schiebroek

Hoe nu verder in Schiebroek?

De werkzaamheden vorderen gestaag en er is goed overleg tussen ons en onze opdrachtgever Havensteder. En natuurlijk hebben we goed overleg met alle bewoners. Wij hopen de werkzaamheden van dit project in Schiebroek in juni 2019 te hebben afgerond.

Natuurlijk houden we u hier graag van op de hoogte via onze website, onze sociale media en gewoon persoonlijk. Bij vragen kunt u terecht bij onze projectmanager Martin. Vul daarvoor ons contactformulier in of kom gewoon eens langs in het bouwdepot!