dennenprocessierups

Kijk naast de ‘eikenprocessierups’ ook uit voor de ‘dennenprocessierups’

In de maanden maart en april van het jaar 2019 en 2020 hadden veel mensen in Nederland last van de eikenprocessierups. Een vervelende rups die veel pijn, jeuk en irritatie veroorzaakt, wanneer men in contact komt met de rups. Ook huisdieren hebben last van de eikenprocessierups, ze zorgen bij huisdieren namelijk voor vervelde jeuk en huiduitslag.

Naast de eikenprocessierups verwachten veel natuurbeheerders en biologen dat ook de ‘Dennenprocessierups‘ zijn intrede maakt in het Nederlandse landschap. Inmiddels verblijven de rupsen nog aan de zuidkant van de Ardennen, maar de verwachting is dat de rups op den duur zeker naar Nederland komt.

Waar moet u allemaal rekening mee houden? En is de rups net zo gevaarlijk? We lichten het in dit blogbericht graag toe:

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de eikenprocessierups en de dennenprocessierups?

Eikenprocessierupsen leven in eikenbomen die vooral in verstedelijkt gebied worden geplant. De dennenprocessierups leeft daarentegen vooral in dennenbomen, die vaker in bosrijk gebieden terugkomen.

Toch lijkt de dennenprocessierups in veel opzichten erg op de eikenprocessierups.

Zo heeft de dennenprocessierups in vergelijking met de eikenprocessierups veel meer brandharen (meer dan een miljoen in tegenstelling tot maar achthonderdduizend) met als gevolg meer jeuk en rode bultjes die klachten veroorzaken in en op het lichaam.

dennenprocessierups

Dennenprocessierups

dennenprocessierups

Dennenprocessierups

Foto afkomstig van: www.tuindingen.nl

Echter zijn er ook veel verschillen op te merken. Zo eet de dennenprocessierups vooral ’s nachts en blijft overdags netjes in zijn nest zitten. Dat betekent dus dat de dennenprocessierups overdags moeilijker op te merken is.

De rupsen zijn daarnaast ook in staat verder te lopen/kruipen dan de eikenprocessierups. In het buitenland zijn gevallen bekend dat ze zich graag in schoolgebouwen en afvalcontainers schuilhouden.

Echter vormt alleen direct contact de enige vorm van overlast voor mensen. Wanneer u dus de rupsen aanraakt, dan zullen zij hun brandharen afschieten, wat pijn en een brandend gevoel veroorzaakt.

Wat moet er gebeuren om de overlast tot een minimum te beperken?

Om zowel de eikenprocessierups, als de dennenprocessierups een beetje binnen de perken te houden, is het belangrijk dat de biodiversiteit in diverse regio’s wordt uitgebreid. Want hoe meer natuurlijke vijanden er zijn, hoe minder kans de rups heeft om voor overlast te zorgen. Het is daarbij verstandig om de populatie van sluipwespen, sluipvliegen en koolmezen te laten verdubbelen.

Eveneens is het belangrijk dat gemeentes zich voorbereiden op de komst van de dennenprocessierups. Wanneer er immers een goede monitoring is, dan kan er meteen actie worden ondernomen bij overlast en problemen. De beste optie is natuurlijk om de plaag te beheersen, en niet volledig te bestrijden. Maar zo ver zijn we nog niet. Wanneer de dennenprocessierups zijn/haar intrede maakt in het Nederlandse landschap, blijft afwachten.

Het advies voor dit jaar luidt om in ieder geval goed op te letten wanneer u van de natuur gaat genieten. En ook in de tuin is het met de eikenprocessierups nog altijd uitkijken geblazen.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant