verbod van gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen weer toegestaan buiten de landbouw

Aan het einde van 2020 is er een gerechtelijke streep gekomen door het verbod van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Deze wet ging in, in de maand oktober van het jaar 2016, en was bedoeld om chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw te verbieden. De Wet was geldig voor groenvoorzieners en professionals buiten de landbouw.

Een direct gevolg van de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag in de rechtszaak door Nefyto en Artemis is dat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer volgens strikte voorschriften van het etiket is toegestaan. Daar vallen ook biologische oplossingen onder zoals bacteriën en schimmels.

In de uitspraak van het Gerechtshof wordt gesteld dat een wettelijke grondslag voor dit gebruiksverbod ontbreekt en het daardoor onverbindend is. Er wordt daarbij concreet verwezen naar het Koninklijk Besluit van maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Duurzame oplossingen tegen het onkruid bevordert de biodiversiteit

Naar aanleiding van de wet voor een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw uit 2016, zijn veel opdrachtgevers op zoek gegaan naar duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld tegen plagen, boomziektes, onkruiden en invasieve onkruidsoorten. In het kader van de leefomgeving voor mensen, insecten, kleine dieren en wilde natuur was dat een grote verbetering.

Wat de uiteindelijke gevolgen zijn van het weer toestaan van deze chemische bestrijdingsmiddelen op de duurzaamheid en leefomgeving is nu nog moeilijk in te schatten. We weten wel dat blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen niet bevorderlijk zullen zijn voor mensen, dieren en de natuur.

Daarom zetten wij ons bij Allgroen bv effectief in om eerst naar duurzame oplossingen te kijken, voordat wij chemische bestrijdingsmiddelen toepassen. Mochten wij wel echter besluiten om over te gaan op chemische bestrijding, gebeurt dat enkel plaatselijk en vaak ook alleen bij invasieve onkruiden. Daar wordt in het bijzonder alleen de stengel van de plant behandeld.

Duurzame bestrijding gebeurt bij ons altijd met:

  • Hete lucht of heet water met behulp van onze onkruidmachines;
  • Door natuurlijke vijanden van plagen te stimuleren (bij boomziektes en ongedierte);
  • en door slimme beplantingskeuzes te maken die de biodiversiteit stimuleren.

Zo zorgen we voor een groene en levendige planeet.

De groene oplossingen van Allgroen bv

Hier kunt u meer informatie lezen over één van onze methodes:

Voor een persoonlijk advies over onze duurzame oplossingen tegen onkruid, plagen of boomziektes, komt u eenvoudig met ons in contact via de website.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant