Bijzonder project bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht | Deel 2

De werkzaamheden in de eerste fase van Project Duurzaamheidscentrum Weizigt zijn uitgevoerd! Alles loopt volgens planning.
We geven u graag een update over fase 2!
In de afgelopen periode zijn er 2 muren van gebakken klei geplaatst. Deze klei is vrijgekomen vanuit het project zelf. Zoals eerder benoemd hergebruikt Allgroen B.V. graag overgebleven materiaal. Zo ook bij deze klus. Vervolgens zijn de duikers aangebracht en is het eerste stuk van de watergang geprofileerd.

De welbekende ‘blauwe muren’ van Duurzaamheidscentrum Weizigt zijn inmiddels gesloopt en afgevoerd. Het materiaal is afgevoerd naar een recycling specialist en wordt verwerkt en hergebruikt. Ook wij hebben het materiaal gebruikt voor de onderbaan van de nieuwe paden die zijn aangebracht!

Fase 2

In deze tweede fase is al een deel van de beschoeiing geplaatst. Dit gebeurt met schotten die glasvezel versterkt cement bevatten. Ook wel: GVC schotten. Goed om te benoemen is dat de GVC schotten een natuurlijk materiaal is. Dit past perfect binnen het project.

Binnenkort zal er opnieuw een deel van de opgegraven grond worden afgevoerd. De grond zal worden weggebracht naar het gemeente depot. Het depot zorgt ervoor dat deze grond een nieuwe bestemming krijgt elders in de stad. Vervolgens wordt een begin gemaakt aan de ‘grote vijver.

We hopen u in december een laatste update te kunnen geven van het project!

Informatie

Bekijk hieronder het ontwerp en het interview met RTV Dordrecht.

Allgroen B.V.

Wilt u meer informatie ontvangen over dit project? Of wilt u zelf een opdracht aan ons doorgeven? Allgroen bv helpt u in heel Zuid-Holland met veel vakmanschap verder. Kijk eens bij diensten of mail uw vraag of verzoek naar info@allgroenbv.nl.